Planteavlsudvalget inviterer til Plantefaglig dag

Hør om økologisk biogas, proteinafgrøder og forsøg med grovfoder og deltag i debat om samarbejde og recirkulering med Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg.

Jens Krogh afgasser dybstrøelse, gylle og græs i et nyt økologisk anlæg. Hør om effekt i marken og økonomi i biogas, se proteinafgrøder, forsøg med grovfoder og deltag i debat om samarbejde og recirkulering med Økologisk Landsforenings Planteavlsudvalg.

Bliv klogere på

  • Biogas – se anlægget hos Jens og hør om drift, udfordringer og gevinster.
  • Oplæg: Få højere markudbytter med biogasgylle v/ Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening
  • Recirkulering – Indfasning af alternativer til konventionel husdyrgødning – Hvad er status? v/Søren Bilstrup formand for planteavlsudvalget og Michael Tersbøl, Økologisk Landsforening
  • Samarbejde – en mulighed for bedre sædskifter og bedre økonomi v/ Mads E. Mortensen, Økologirådgivning Danmark
  • Optimering af grovfoderudbytter og gødningsstrategier – besøg i forsøgsmarken v/ Janne Aalborg Nielsen, Økologisk Landsforening
  • Vi ser på proteinafgrøderne hestebønne og lupiner v/ Jens Krogh og Poul Christensen

 

Tilmelding nødvendig

Arrangementet er gratis men tilmelding er nødvendig senest 19. juni.

Tilmeld dig ved at sende en mail til tilmeld@okologi.dk - skriv "Plantefaglig dag" i emnefeltet, samt navn, telefonnummer og antal deltagere i e-mailen.

 

Arrangementet afholdes i projekterne Demonstration af nye økologiske løsninger, BioEnergyFarm2, Samarbejdende bedrifter giver merværdi og Optimering af grovfoderudbytterne hos økologiske mælkeproducenter.

 

Samarbejdende bedrifter giver merværdi er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.

Demonstration af nye økologiske løsninger er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Optimering af grovfoderudbytterne hos økologiske mælkeproducenter er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

undefined

undefinedundefined