Fra landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Formålet med projektet er at styrke deltagernes viden og kompetencer om produktion og afsætning af økologiske kvalitetsfødevarer, for derved at fastholde og tiltrække flere unge med interesse for økologisk landbrug, samt at bidrage til næste generation af økologiske landmænd.

Formål

Formålet med projektet er at styrke deltagernes viden og kompetencer om produktion og afsætning af økologiske kvalitetsfødevarer, for derved at fastholde og tiltrække flere unge med interesse for økologisk landbrug, samt at bidrage til næste generation af økologiske landmænd. Formålet har desuden været at styrke deltagernes viden om nicheproduktioner med lave etableringsomkostninger, større indtjening/ha og færre arbejdstimer/ha.

Forventet effekt

Det forventes at projektet vil medvirke til at sætte fokus økologisk landbrug og give unge inspiration til at etablere sig som økologisk landmand/fødevareproducent.

Aktiviteter

Der gennemføres 10 arrangementer med besøg hos producenter med nicheproduktioner, eller producenter, som arbejder med direkte salg, og samtidig giver de producerede varer en merværdi. Der vil være være fokus på, at nyuddannede kan komme i gang med en produktion med en beskeden investering.

Der gennemføres 3 kurser (bagekursus, slagtekursus og mejerikursus), hvor landbrugselever på andet hovedforløb og overbygningsuddannelserne besøger forarbejdningsleddet, møder deres ønsker og krav og får demonstreret betydningen af råvarens kvalitet for færdigvaren.

Aktivitetsoversigt

 1. Besøg hos Birklund I/S. Landbrug med Økologisk ægproduktion 12.000 æglæggende høner (biodynamisk) produktion. Undervisningen har været med fokus på etablering af en produktion, hvor der ikke kræves et stort jordtillægende og dermed heller ikke et stort kapitalkrav for at komme i gang. Merværdien i produktion ved at lave biodynamisk produktion har også været et emne.
 2. Besøg hos Jejsing Dementer. Landbrug med mælkeproduktion, som drives i et I/S mellem Langmosegaard og Holmgaard. Undervisningen her har været med fokus på samarbejde samt ejernes fokus på udvikling af nye ejerformer, nye produktionsformer, nye organisationsformer og frem for alt nye ledelsesformer i landbruget.
 3. Besøg hos Anders Lund, som driver et mindre planteavlsbrug, beliggende på den nordlige skråning i Gudenådalen. Ejendommens totale areal udgør i alt 82 ha. hvoraf den produktionsmæssige andel udgør 73, ha. Sædskiftet er valgt ud fra de erfaringer, der er gjort i perioden fra 1999 til 2014. Afgrøderne er tilpasset boniteten på ejendommen, samt det kolde klima som er i om-rådet. Afgrøderne er konkurrencedygtige over for ukrudt og er robuste over for perioder med tørke. Undervisningen har været med fokus omkostningsminimering samt fremvisning af et rentabelt planteavlsbrug uden et meget stort jordtillæggende. Læs mere om ejendommen på www.aastrupgaard.eu
 4. Besøg på Johannesminde Økologiske landbrug, som er et landbrug med økologisk svineproduktion samt en veludviklet gårdbutik. Undervisningen har været med fokus på økologisk svineproduktion og mulighederne for at give produkterne fra ejendommen en merværdi ved direkte salg fra gården via gårdbutik. Læs mere om ejendommen her: www.johannesminde.dk.
 5. Besøg hos mælkeproducent Evald Vestergaard. Evald driver Gården Nørskovlund ved Kjellerup med 160 køer. Undervisningen har været med hovedfokus på jordfordeling, generationsskifte og convenienceøkologi. Herudover produktion af ost på ejendommens gårdmejeri - "Osteriet Hinge"
 6. Besøg hos Top ÆG. Top ÆG laver kyllinger til økologiske slagtekyllingeproducenter. Undervisningen har være med fokus på slagtekyllingeproduktion, en produktionsform, hvor det er muligt at komme i gang med en økologisk produktion med en meget beskeden investering. Der er samtidig tale om en produktion hvor efterspørgslen er stor og med gode fremtidsmuligheder.
 7. Besøg hos Top ÆG. Dette besøg har være med fokus på produktion af forældredyr til den økologiske ægproduktion. Der er tale om moderdyr til de høns som de økologiske fjerkræproducenter modtager til den økologiske ægproduktion. Der er også her tale om en produktion, hvor det er muligt at etablere sig uden de helt store kapitalkrav. Det er en produktion hvor der er mangel på producenter, men også en produktion, som kræver en dygtig håndværker.
 8. Samsø Mælk, v/Birthe og Bent Degn. Samsø Mælk er øens økologiske smør- og ostemejeri, hvor foreningen af gammelt håndværk og moderne maskiner er udgangspunktet for at fremstille ost og smør. Mælken kommer fra 6 køer på gården ved Kolby. Fokus på dette undervisningsforløb har været en lille virksomhed, som er etableret uden de store kapitalkrav, men der produceres højkvalitetsvarer, som sælges til en relativ høj pris. Læs mere her: www.samsoemaelk.dk.
 9. Besøg hos Yduns have. Et lille nystartet økologisk landbrug, med produktion og salg af økologiske grøntsager. Her dyrkes mere end 100 forskellige sorter af grøntsager, frugt og urter, særligt udvalgt efter den bedste smag og kvalitet. Jorden dyrkes efter principper om selvforsyning, frugtbarhed og biodiversitet. Produktionen afsættes via gårdbutik. I tilknytning til det økologiske landbrug udlejes hytter til bondegårdsferie. Læs mere her: www.levendelandbrug.dk.
 10. Samsø mel, v/ Ida Holst Kristensen & Morten Øster Kristensen. Kornet som formales til Samsø mel er dyrket på gården Kristensminde og malet på gårdens egen stenkværn. De startede med at sælge mel i 2012. Melet udvikles i samarbejde med et lokalt bageri på Samsø, og sælges nu til flere restauranter og cafeer i Århus og Østjylland. Fokus på dette undervisningsforløb har forarbejdning af egne varer samt kvalitetskrav til de dyrkede produkter. Læs mere her: www.samsoemel.dk.
 11. Bagekursus hos Skærtoft Mølle. Deltagerne på dette kursus er blevet under-vist i kornkendskab og betydning af kornets kvalitet for at få et godt færdig-produkt - Skærtoft Mølles eget landbrug har været en del heraf. Eleverne er undervist med hands-on undervisning i håndtering af to typer grunddej - en med fint mel og en med fuldkornsmel. Deltagerne er blevet undervist i de 10 trin bagning består af - fra at samle og afveje ingredienserne, til at folde, forme og bage en håndfuld forskellige brød, heriblandt hævekurvsbrød, brødstænger og stjerner.
 12. Slagtekursus - På Kalø Økologiske Landbrugsskole er der gennemført et slagte kursus hvor deltagerne på skolens landbrug og efterfølgende på selve slagtekurset har fået demonstreret hvad form, fedme, farve, fedtmarmorering, fodring og ind transport betyder for slagte- og spise-kvalitet. Deltager har været med til at opskære og partere 2 dyr og efterfølgende forarbejde råvarerne.
 13. I samarbejde med mejeriet Hinge og Evald Vestergård, som leverer mælk til mejeriet, har der været gennemført bedriftsbesøg og efterfølgende kursus på Hinge mejeri. Eleverne har fået demonstreret, hvad celletal, sporer, kimtal, fedt-%, protein-%, race, fodring m.m. betyder for færdigvaren ost. Eleverne var med til at lave dagens osteproduktion på mejeriet.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her: læs om projektets resultater

 

Projektperiode: januar 2014 - juli 2015. Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. 

 

undefined undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne