Grundkursus i biodynamisk produktion

Mere end 100 personer deltog i kursusforløbet om biodynamisk landbrug og forarbejdning. Kurset gav deltagerne en grundviden og kompetence inden for produktion og forædling af biodynamiske fødevarer, som de kan drage nytte af resten af livet.
Biodynamisk kvæg, Nørregaard Økologi. Foto: Morten Telling

Der er en stigende interesse for det biodynamiske og som resultat af det, et stigende behov for flere biodynamiske råvarer. Kurset medvirker til en øget omlægning til biodynamisk drift med henblik på at øge mængden, højne kvaliteten, udvide produktsortimentet og fremme afsætningsmulighederne af biodynamisk producerede råvarer.

Kurset er baseret på bogen "Landbrugskurset" (en samling foredrag med Rudolf Steiner), og med mere end dobbelt så mange deltagere som forventet, har det har været en stor succes. Undervisningen var en kombination af:

 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Workshops
 • Praktiske demonstrationer
 • Litteratur til selvstændig fordybelse

Ifølge deltagerne har foredragene været meget inspirerende, og især i forbindelse med de praktiske workshops er kursisterne blevet i stand til at omsætte den erhvervede teoretiske viden til praksis. Viden og erfaring blev delt og udvekslet intensivt mellem alle deltagere.

Resultat af kurset

Kurset har givet den enkelte deltager:

 • Øget kendskabet til biodynamisk producerede fødevarer
 • Større viden om og indsigt i biodynamikken
 • Mulighed for at implementere biodynamikken på egen bedrift
 • Grundlæggende kendskab til biodynamisk forarbejdning af mejeri- og kornprodukter
 • Metoder til formidling/markedsføring og branding af biodynamiske produkter
 • Evnen til at beskrive og informere om biodynamisk kvalitet

Kurset blev afholdt for at sætte skub i produktionen af biodynamiske fødevarer, og for at sikre en høj kvalitet af produkterne. Det mål er nået ved at videreuddanne centrale personer i hele kæden af biodynamisk produktion og salg til ambassadører og formidlere af biodynamisk kvalitet.

 

Projektet er støttet af NaturErhvervstyrelsen.

undefined det nye EU-logo 2010

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne