Lokal Grøn Vækst

Projektet skal fremme omlægning til økologisk produktion i særligt følsomme natur- og vandområder og vil være et effektivt redskab for fremme af lokalt og kommunalt samarbejde om fremme af en grøn omlægning i landbruget, omlægning til højværdiproduktion og målrettet beskyttelse af natur- og drikkevandsressourcer.

Formål

Projektet skal via etablering af et rejsehold fremme omlægning til økologisk produktion i særligt følsomme natur- og vandområder og vil være et effektivt redskab for fremme af lokalt og kommunalt samarbejde om fremme af en grøn omlægning i landbruget, omlægning til højværdiproduktion og målrettet beskyttelse af natur- og drikkevandsressourcer.

Tilbud til alle kommuner

Der søges samarbejde med op til 20 kommuner, hvor der i alt vil blive tilbudt 450 omlægningstjek. I løbet af projektperioden vil der blive tilbudt 450 omlægningstjek i et samarbejde mellem kommunerne, de lokale landboforeninger og Producentsammenslutningen "Økosalg og Oplysning". Alle kommuner i Danmark kontaktes med et tilbud om at være med i projektet, op til 20 nye kommuner med størst potentiale deltager i projektet, sammen med de 12 kommuner der har deltaget i pilotprojektet "Rejsehold for lokal grøn vækst".

Omlægning af offentlige og private arealer med formål i sikring af vand- og naturområder. Der skal skabes et samarbejde med kommuner og rejseholdet til igangsættelse og udførsel af økologiske omlægningstjek af offentlige- og privatejede arealer.

Mere information til kommuner

Omlægningstjek for lodsejere

Et omlægningstjek er et uforpligtende tilbud om omlægning til økologisk produktion. En konsulent vil besøge ejendommen og fremhæve de muligheder og fordele der vil være forbundet med en eventuel omlægning.

Mere information til lodsejere

Rejseholdet

Rejseholdets landbrugsfaglige rådgivning om økologisk produktion udføres af økologikonsulenter fra Økologisk Landsforening og af konsulenter fra de lokale centre, som samarbejder med Økologisk Landsforening om økologirådgivning og omlægningstjek.

Erfarne konsulenter

Økologikonsulenter, der laver omlægningstjek i projektet, vil typisk have minimum 10-20 års erfaring med rådgivning i økologi, og har dermed været med til at rådgive landmænd, der har lagt om til økologi i de første bølger, og også de landmænd som er kommet til i de senere år.

Rejseholdet vil have alle de nødvendige kompetencer indenfor:

  • Omlægningsrådgivning
  • Produktionsrådgivning
  • Driftsøkonomi
  • Mark- og gødningsplanlægning
  • Græsmarksstyring
  • Alle krav og erfaringer i forhold til økologisk planteavl og husdyrbrug

Yderligere kompetencer

Økologisk Landsforening har kompetencer i forhold til produktudvikling, markedsføring, omlægning af storkøkkener samt et indgående kendskab til foodservicesektoren, komme projektet til gavn, når der skal diskuteres strategi for udvikling af økologi i kommunerne.

Resultater, bilag og fotos

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden.

Læs om projektets resultater

Læs artikler og faktaark om projektet og se fotodokumentation

 

Lokal Grøn Vækst har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriet. Projektet ejes af Sammenslutningen for Økosalg og Oplysning og gennemføres af Økologisk Landsforening.

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter