Lyngflis som rode- og strømateriale for grise

Lyngflis er et effektivt rodemateriale, og det kan ikke udelukkes, at det også kan bruges som strømateriale.

Lyngflis som strømateriale

Et hold slagtesvin på slutstadiet (50-100 kg) afprøvede lyngflisen som strømateriale på Uhrs Hedebrug. Lyngflisen blev lagt som en bund i stien inden grisene blev sat ind, og oven på blev der dagligt strøet med halm.

Lyngflisen suger ikke lige så godt som halm gør, og bunden i stien blev derfor fugtig med tiden. Hvor stor forskel, der er på sugeevnen af halm og lyngflis, er dog svært at afgøre, da hængebanen til halm var i stykker i en længere periode. I den periode blev der ikke strøet dagligt, og det kan derfor ikke udelukkes, at lyngflis kan anvendes som strømateriale til slagtesvin.

Grisene viste stor interesse for lyngflisen i begyndelsen, og brugte meget tid på at rode i strømaterialet.

Effektivt rodemateriale

I smågrisestalden blev lyngflisen afprøvet som rodemateriale. Holdet af smågrise blev sat ind i en sti, hvor halm udgjorde strømaterialet. Med jævne mellemrum fik grisene tildelt en grabfuld lyngflis oven på halmbunden.

undefined

Smågrise roder i den ny tildelte lyngflisFoto: Økologi&Erhverv

Lyngflisen holder grisene godt beskæftiget og samtidig har det en positiv effekt på grisenes øresår, som har været en udfordring på Uhrs Hedebrug. Når grisene har noget at give sig til, så bider de hinanden mindre. Derudover har lyngflisen den positive sideeffekt, at det udtørrer øresårene, så de heler hurtigere.

undefined

Grisene er godt beskæftiget af lyngflisen. Foto: Økologi&Erhverv

Lyngflisen udgør en næringsstof kilde

Udover at kunne anvendes i svinestalden, så tilfører lyngflisen også nærringsstoffer til bedriften, som kan anvendes til gødskning. Analyser af lyngflisen afslørede et kvælstof indhold på 1,15-1,19 % af tørstof, og et lille indhold af fosfor og kalium. Lyngflisen er derfor 12 - 13 kr. værd pr. m3 i nærringsstoffer (Beregnet på baggrund af standard priser på nærringstofferne og en udnyttelsesgrad på 40 % for kvælstof og 80 % for kalium).