Øget konkurrenceevne

Øget konkurrenceevne - via viden om ny forskning og innovative økologiske produktionsmetoder.

Formålet

At øge produktion og afsætning af økologiske fødevarer gennem kompetenceudvikling af økologiske landmænd inden for innovative produktionsmetoder, værdiløft i de økologiske produkter, og udnyttelse af ny videnskabelig viden.

Det gøres via hele kursusdage samt inspirationsbesøg, der kombinerer faglige oplæg, vidensdelings aktiviteter og præsentation af de nyeste innovative tiltag.

Projektet løber 2012-2014 og består af 4 arbejdspakker

1. Faglige festivaler

Formål:

At udvikle, planlægge indhold og gennemføre faglige festivaller med et højt fagligt indhold, der giver deltagerne et værdiløft og lærings- og kompetenceopbygning igennem øget viden om innovativ produktion og afsætning. Forskning- og projektresultater skal gøres tilgængelige og brugbare for økologiske landmænd, for at motivere til brug af innovative løsninger, eller udvikling af sådanne, samt at øge konkurrenceevnen.

I 2012 blev en Faglig Festival gennemført.

Se indtryk:

I alt blev 3 festivaler forsøgt gennemført, men der var manglende tilmeldinger til de to, som derfor blev aflyst.

Den 20. november 2014 blev yderligere en Faglig Festival gennemført:

Se program her: okologi.dk/fagligfestival

2. Inspirationsture hos innovative økologiske landmænd.

Formål:

Landmænd motiveres til nye tiltag og til at skabe udvikling, produktions- og kvalitetsforbedringer på egen bedrift, via mødet med innovative økologiske landmænd, som demonstrerer innovativ praksis på bedriften. For at understøtte viden og udvikling kan turene også inddrage maskinudviklere, forskere m.m.

Hver tur vil indeholder besøg på 3 lokaliteter - hvor minimum der er besøg hos landmandskollegaer og dertil evt. besøg hos en virksomhed, forsknings- eller uddannelsesinstitution el. lign., som vil underbygge og perspektivere den viden, som besøgene hos landmændene har givet.

Aktiviteter:

I 2013 d. 31/10 blev gennemført en inspirationstur med fokus på økologisk fjerkræproduktion med fluelarver, lyngflis og 100% økologisk fodring: inspirationstur.pdf

I 2014 gennemføres to ture:

D. 11/12-2014: Styrket dyrevelfærd på økologiske bedrifter

D. 18/12-2014: Økologisk produktion uden konventionel gødning

undefined

Tilmelding

Tilmelding til arrangementer her

Program

Se fuldt program for begge ture her

3. Maskindemonstration af innovative maskinkoncepter

Formål:

At øge kompetencer inden for effektiv økologisk maskindrift ved at introducere økologiske landmænd til de nyeste og mest innovative maskiner til at løse landbrugsfaglige udfordringer - dels for at udbrede ny viden og teknologi - dels for at motivere til nytænkning i forhold til andre faglige udfordringer.

4. juni 2014: Maskindemonstration af lugerobot

Se kamarastyret lugerobot af typen Garfod Robocrop Inrow, 6 rækker - arbejde i roer og majs og hør om erfaringerne. Nu er det muligt at se den kamarstyrede lugerobot af typen Garfod Robocrop Inrow, når den arbejder i praksis. Hør om erfaringerne med at bruge den, og se hvordan den virker i hhv. majs og roer.

30. august 2014: Maskindemonstration "Hay Dry" høtørreri

Se høtørreriet "Hay Dry" som er et modulopbygget og flytbart høtørringsanlæg i plast. Et tørringsanlæg behøver ikke være dyrt, pladskrævende og kompliceret. Se anlægget tørre høballer og få erfaringer ved brug af tørreriet ved Kim Bilskov og Klaus Holt, vinder af DM i hø 2011.

11. september 2014: Harver - forskellige typer

På Havredal Praktiske Landbrugsskole demonstreres tre forskellige typer harver (Kelly, Pöttinger og Kvik-up). Se maskinerne køre og få erfaring med kørsel med harverne.

6. oktober 2014: Cameleon og vintersæd

Maskindemonstration med Cameleon hos Thorbjørn Sørensen, Branderup J

Få styr på strategien omkring radrensning af vintersæd og se radrensning med en Cameleon. Der vil blive radrenset vinterkorn med en Cameleon. Se maskinen køre og hør om erfaringer med kørsel af Cameleon og radrensning af vinterkorn.

4. Inspirationstur til Holland til BioVak

Formål: at formidle viden og innovative, økologiske produktionsmetoder fra nogle af de danske producenters stærkeste konkurrenter i udlandet, for dermed at øge konkurrencedygtigheden hos de danske økologiske producenter.

Der sker hele tiden en udvikling inden for økologisk jordbrug, der betyder, at man som aktiv driftsleder, skal bevare sit udsyn til omverdenen og holde sig orienteret om, hvad der sker på markeder omkring os.

Aktivitet: Gennem de sidste 5 år har den økologiske sektor i Holland samlet sig på en 2-dages messe/kongres i Zwolle. Bio Vak formår at samle ¾-dele af alle de økologiske hollandske producenter, hovedparten af de økologiske virksomheder, rådgivere og følgevirksomheder til 2 meget inspirerende dage, hvor nye produkter, nye maskiner, ny viden deles med de mange tusinde besøgende. Der er ydermere mulighed for at deltage i kongrestemaer, hvor ny viden præsenteres i oplægsform.

Danske økologer vil kunne inspireres i forhold til nye produkter, emballager, nye samarbejdsformer, nye og anderledes maskiner mm.

Turen blev gennemført den 23.-24/1- 2013: Se program her

 

Projektet gennemføres med støtte fra:

undefined