Strategier for mindre økologiske landbrug

De små producenter er en overset ressource i økologisk landbrug. De har ofte overskud og kræfter til at sætte ting i gang, der kan bringe økologien fremad. Med mere struktur og strategi, vil de kunne optimere bedriften, og gøre den mere professionel.
Foto: Colourbox

Projektbeskrivelse

Formål

Formålet med projektet er at fremme en bedre økonomi, baseret på selvforsyning, robuste sædskifter og langsigtede strategier. Det skal ske ved at udvikle de små producenters ressourcer omkring egen bedrift, som f.eks.:

  • Samarbejde og innovation om udvikling og produktion af økologiske produkter
  • Turismeoplevelser
  • Direkte afsætning til forbrugerne og virksomheder med udgangspunkt i mindre økologiske producenter i lokalområder i Danmark

Forventet effekt

Med udgangspunkt i 3 kursusgrupper vil, der blive etableret selvkørende netværk og klynger af mindre og mellemstore økologiske producenter. De vil samarbejde om at koordinere deres produktion, skabe synlighed over for forbrugere og omgivelserne i øvrigt og fremme turismeaktiviteter.

Det forventes, at de nyetablerede netværk vil få en større afsætning af økologiske produkter, og at de vil udvikle nye produkter. På den baggrund skaber de en bæredygtig lokal udvikling med grønne arbejdspladser til fremme for den lokale økonomi.

Aktiviteter og resultater

Se resultater fra projektet her

Der skal igennem uddannelse og kompetenceudvikling hos den enkelte producent udarbejdes en strategi, så vedkommende kan drive bedriften på en professionel økonomisk måde. Dette formål opnås ved at samle mindre økologiske producenter i grupper og netværk, og afholde et kursusforløb for dem med fokus på strategi og økonomi. Udvalgte producenter trænes i at være tovholdere og mentorer, som fastholder netværket.

Kursusforløb

Der etableres tre grupper, hvor mindre økologiske producenter fra et lokalområde inviteres til at deltage i et kursusforløb. Hver gruppe holder fire lokalmøder og et samlet fællesmøde - i alt 5 møder.

Undervisningsemnerne for møderne er:

  • Inspirationsmøde med fokus på økonomi (lokalmøde i 3 områder)
  • Strategi i forhold til den valgte produktion (lokalmøde i 3 områder)
  • Økonomisk optimering på bedrift niveau (lokalmøde i 3 områder)
  • Netværksdannelse (lokalmøde i 3 områder)
  • Understøttelse af nye idéer til udvikling af lokal produktion, afsætning, arbejdspladser m.v. via Landdistriktsprogrammet og mentorordningen på en økonomisk bæredygtig måde (fællesmøde for alle kursusdeltagerne i de tre lokalområder)

Kursusforløbet er tænkt som en procesperiode med et tidsinterval imellem de forskellige moduler til refleksion og bearbejdning/afklaring inden næste modul.

Projektperiode januar 2014 - december 2014