Klimahandlingsplan

En klimahandlingsplan giver dig overblik over hvor meget, din produktion belaster klimaet, mulighederne for reduktion samt indblik i tiltag der kan nedsætte bedriftens klimabelastning.

Rust din bedrift til fremtiden med en klimahandlingsplan

En målrettet klimaoptimering af din bedrift åbner muligheder for både at reducere dine omkostninger og producere fødevarer til gavn for økologien, samfundet og klimaet.

Et målrettet værktøj

Klimahandlingsplanen udarbejdes med værktøjet 'Klimalandmand 1.0'. Det er et bedriftsspecifikt værktøj, der beregner klimabelastning ved nudrift og effekten af udvalgte virkemidler på netop din bedrift. Klimalandmand 1.0 er baseret på dokumenterede effekter, og formålet er at motivere til handling og dermed reducere bedriftens samlede udledning af drivhusgasser. Alle forhold på bedriften regnes med; både dem, der udleder drivhusgasser, og dem, der lagrer kulstof i jord og træer. Der tages også højde for udledningen fra produkter og dyr, der indkøbes til eller sælges fra bedriften.

Rådgivningspakke

Vi har sammensat en rådgivningspakke, hvor vi i dialog med dig beregner din bedrifts samlede udledning inklusiv beregning af reduktionspotentialet af tre forskellige tiltag, der giver mening for din bedrift.

  • Klimaaftryk pr. ha og pr. produktenhed på basis af relevante bedriftsspecifikke data
  • Rådgivningsmøde på bedriften; dialog med en klimakonsulent om muligheder for klimaoptimering - varighed ca. to timer
  • Beregning af bedriftens udledning ved nudrift og ved klimaoptimering, herunder beregning af tre konkrete tiltag udvalgt af dig
  • Klimahandlingsplan i rapportform
  • Opfølgende samtale med konsulent om planens indhold og effektuering

Samlet pris: 11.500 kr. ekskl. moms.

Se evt. et eksempel på en klimahandlingsplan og find mere information om klimaværktøjet på siden Klimalandmand - værktøj til klimahandling på bedriften.