Rådgivning: Skovlandbrug

Gør en indsats for at fremtidssikre din økologiske bedrift: omlæg til skovlandbrug og driv en langt mere robust og bæredygtig bedrift. Vi tilbyder rådgivning i etablering og drift af skovlandbrug.

Vejen til dit skovlandbrug

Vi har sammensat to rådgivningspakker til dig, der gerne vil i gang med skovlandbrug.

Pakke 1: Skovlandbrugstjek og procesplan

Pakke 1 er til dig, der gerne vil tættere på en afklaring af, om skovlandbrug er noget for dig og bidrager med viden om, hvordan dit skovlandbrug skal udformes ift. dine forhold. Du vil med Pakke 1 få oplysning og sparring om skovlandbrugets potentiale på din bedrift. Du får:

 • Et spørgeskema og opklarende telefonsamtale med konsulent med henblik på at afklare dine ønsker for det faglige indhold for bedriftsbesøget.
 • Et rådgivningsmøde på bedriften: dialog med en skovlandbrugskonsulent om muligheder for at etablere skovlandbrug samt udkast til udformning af systemet.
 • Sammen besigtiges arealet, hvor du påtænker at etablere skovlandbrug, og relevante emner drøftes:
  • Formål med skovlandbrug
  • Anvendelse af træer/buske i systemet
  • Artsvalg
  • Udpegning af areal til skovlandbrug
  • Produktionsøkonomi
  • Drøftelse af barrierer ifm. regelsæt, tilskud og fredninger

Du får en personlig procesplan for etablering af skovlandbrug hos dig, et skovlandbrugstjek i rapportform inkl. udkast til dyrkningsplan og en opfølgende telefonsamtale med gennemgang af planen for etableringsfasen.

Pakke 2: Facilitering af etablering af skovlandbrug (timebaseret)

Pakke 2 er til dig, der er afklaret og vil etablere et skovlandbrug. Du har allerede været igennem de indledende øvelser om formål, placering og artsvalg og er klar til at gå i gang med praktikken. Du får hjælp helt frem til plantning af træerne. Assistance gives eller formidles inden for:

 • Udvælgelse af areal
 • Artsvalg
 • Dyrkningsplan og verificering
 • Indkøb af plantemateriale og dispensationsansøgning
 • Produktionsøkonomi
 • Etablering
 • Forretningsplan og markedsføring af skovlandbrugsprodukter

Hvis Økologisk Landsforening ikke selv har den faglige ekspertise, vil vi være tovholdere i kontakten til relevante eksperter. Sammensætningen af Pakke 2 tilpasses individuelt til din situation og dit behov.

Pris for medlemmer

 • Pakke 1: 13.250 kr. ekskl. moms
 • Pakke 2: 850 kr./time ekskl. moms

Pris for ikke-medlemmer

 • Pakke 1: 14.750 kr. ekskl. moms
 • Pakke 2: 950 kr./time ekskl. moms

Produktark: Vejen til dit skovlandbrug