Skovlandbrug: materialer

Find inspiration, viden og værktøjer i kataloger, film og præsentationsmateriale om etablering og drift af skovlandbrug på økologiske bedrifter.

Kataloger

Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Kataloget er udarbejdet af Økologisk Landsforening som en del af projekt InTRÆgrer - Integration af træer i økologisk landbrug. Kataloget er opdelt i otte cases, der repræsenterer forskellige produktionsformer inden for skovlandbrug i ind- og udland samt en gennemgang af de eksisterende regler for tilskud og støtte til træer og buske på markfladen. Vi håber, at kataloget kan inspirere til at løfte den fælles opgave, vi har over for klimaet og naturen, og til at fatte spaden og plante et træ.

Kataloget kan hentes HER

Skovlandbrug - en guide

Guiden er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug. Guiden indeholder bl.a. beskrivelser af tre skovlandbrugssystemer, som er præsenteret med fakta, overvejelser i opstartsfasen, dyrkningsvejledninger, beskrivelser af nudrift (baseline) og forventede effekter på produktionsøkonomi, kulstoflagring og naturværdi. Guiden indeholder desuden en gennemgang af aktuelle muligheder for tilskud, overvejelser, du bør gøre dig, inden du springer ud som skovlandbruger, samt information omkring et etableret dansk skovlandbrugsnetværk. Sidst men ikke mindst kan du læse en artikel om skovlandbrug i Uganda og få indblik hvordan, sparring mellem syd og nord kan være en god ide for begge parter.

Kataloget kan hentes HER

Film

Kødkvæg, havtorn og biodiversitet hos Bent Rasmussen, Rydalsgaard

I filmen rådgiver Mette Kronborg og Bent Rasmussen om etablering af et skovlandbrugssystem med bælter af havtorn for at øge naturindholdet og give læ for gårdens økologiske anguskvæg.

Mælkeproduktion og fodertræer hos Mads Helms, Sommerbjerg

Skovlandbruger Mads Helms fortæller om sit skovlandbrugssystem med økologiske malkekvæg, mens Mette Kronborg og Iben Alber Christiansen, Økologisk Landsforening, deler viden og råd om skovlandbrug som en del af løsningen på landbrugets klimaudfordring, kulstofbinding, artsvalg, foderværdi og kvægs velfærd i et skovlandbrugssystem.

Skovlandbrug: regler og tilskud ifm. etablering

Mette Kronborg, Økologisk Landsforening, fortæller om rammer og regler for at opnå tilskud til skovlandbrugssystemer og kommer bl.a. omkring økologisk arealtilskud, grundbetaling, frugt- og bærlisten, lavskovslisten, arter og artsantal pr hektar og giver råd om, hvordan flere landmænd kan opnå tilskud til etablering af træer og buske på deres dyrkningsareal.

Planteavl og frugttræer hos Bjarne Larsen, Forum Østergaard

Skovlandbruger Bjarne Larsen fortæller om design og tankerne bag sit skovlandbrugssystem bestående af rækker af frugttræer og planteavl. Hanne Lindhardt, Gartnerirådgivningen, og Mette Kronborg, Økologisk Landsforening, deler viden om hhv. beskæring af frugttræerne og systemets potentiale til at opbygge kulstof.

 

Beskæring af frugttræer

Hanne Lindhardt, Gartnerirådgivningen er på besøg hos skovlandbruger Bjarne Larsen, Forum Østergaard, og giver her gode råd og vejledning ift. hvordan frugttræer skal beskæres for at opnå en optimal produktion.

Live-event hos skovlandbruger Mads Helms

Kom med på tur i Mads Helms skovlandbrugssystem og hør, hvordan skovlandbrug kan udføres i praksis med malkekøer og fodertræer. Bliv klogere på udfordringer og fordele i produktionssystemet, hør om rammer, regler og dyrevelfærd og få nye vinkler på skovlandbrug som produktionsgren og som en del af løsningen på landbrugssektorens klima- og biodiversitetsudfordringer.

Præsentationer

Projektstøtte

Kataloger og film er produceret med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug.