Forum Østergaard

Bjarne Larsen driver Forum Østergaard, et økologisk planteavlsbrug på 200 hektar ved Esbjerg. 160 ha af disse er i omdrift og dyrkes med dels kløvergræs og frøgræs, dels maltbyg, brødrug, grynhavre, raps og vårhvede til konsum. På Forum Østergaard vil Bjarne Larsen gerne drive et landbrug, der i højere grad tager hensyn til natur og klima.

I efteråret 2019 har Bjarne Larsen etableret et skovlandbrug på 16,4 hektar. Der er tale om et allé-system, hvor rækker af frugttræer og hasselbuske veksler med korn og andre markafgrøder dyrket i baner mellem træerne.

Plantetal og design

Der er plantet i alt 800 frugttræer, 280 hasselbuske samt enkelte valnødde- og kastanjetræer i rækken med hassel. Det tilplantede areal udgør ca. 2,1 ha fordelt på fem lige store plantager. Træer og buske er plantet i dobbeltrækker à otte meters bredde (hver dobbeltrække udgør én plantage), dvs. med fire meter mellem de to trærækker i hver plantage. Hasselbuskene er plantet i en indbyrdes afstand à fire meter, mens frugttræerne er plantet med seks meters afstand i rækken. På hver side af de dobbelte trærækker er der et arbejdsareal på to meter fra stammen og ud til naboafgrøden. Banerne med afgrøder er 32 meter brede, hvilket sammen med brede foragre tillader nem adgang med maskiner og redskaber og dermed en effektiv markdrift.

Arter og sorter

Halvdelen af frugttræerne er æbletræer. Resten er ligeligt fordelt mellem pærer og blommer. Hertil kommer hasselnøddebuske samt enkelte valnødde- og kastanjetræer.

Følgende sorter er valgt:

  • Æble: Discovery, Rød Aroma, Cox Holstein, Rød Belle de Boskoop, Bramley
  • Pære: Anna, Carola, Concorde, Conference,
  • Blomme: Opal, Jojo, Haganta, Hanka, Haroma
  • Hasselnød: Lambert Filbert, Zellernød, Gustavs Zellernød, Emoa
  • Valnød: Alma, June, Nordals, Fernor
  • Kastanje, ægte: Marigoule, Rousse de Nay

Tilskud

Økologisk arealtilskud er 870 kr./ha. Det er muligt at få et tillæg på 4.000 kr./ha for arealer med frugt og bær på betingelse af et vist plantetal, et mindsteareal på 0,3 ha, samt at arealet dyrkes plantagemæssigt. Designet tilgodeser disse betingelser, idet hver plantage (dobbeltrække) udgør et areal på 0,44 ha, og plantetallet overstiger det krævede (se artsliste med krav til plantetal på side 13). Det samlede arbejdsareal for systemet overstiger de 20 %, som er maksimum for at kunne modtage grundbetaling, men er af Landbrugsstyrelsen accepteret, da det samlede design dyrkningsmæssigt giver mening.

Vi har spurgt Bjarne:

Hvilke effekter forventer du af træerne - og hvilke er vigtigst?

Skovlandbruget vil give en større mangfoldighed i kulturlandskabet og en højre naturværdi. En lokal biavler, der har stader i mine marker, er glad for kløver og hestebønner, men han vil også meget gerne have frugttræer. De har en tidligere blomstring og gavner dermed bestøverne på andre tidspunkter end kløveren. Og så er der klimaeffekten, som også er vigtig. Det er vanskeligt at prioritere mellem effekterne, men klima og et mere mangfoldigt landbrug vægter tungt for mig.

Hvilke forbehold og bekymringer har du?

Jeg er ikke længere helt ung, og jeg spekulerer på, om initiativet kan spænde ben for mig selv ifm. med salg af ejendommen på et tidspunkt. Jeg håber, at kommende ejere er med på ideen. Så kan jeg på det mere praktiske plan være bekymret for, om de mange harer og råvildt, vi har i området, vil ødelægge træerne, hvis ikke vi får hegnet ordentligt.

Ser du perspektiver i skovlandbrug for landbrugssektoren som helhed?

Hvis vi kan demonstrere, at det er muligt at kombinere træer med rationel og effektiv planteavl, vil det kunne lægge spor ud for andre og være en stor gevinst for landbruget og samfundet.

Læs mere i Skovlandbrug - en guide

Læs mere i Skovlandbrug - en guide, som er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer 2.0 – Integration af træer i økologisk landbrug. I guiden kan du bl.a. læse om tre landmænd, som har etableret skovlandbrug på deres marker. Hver case er præsenteret med fakta om det etablerede skovlandbrugssystem, en infografik, der viser systemet, en artikel om landmandens tanker i opstartsfasen, dyrkningsvejledninger og en beskrivelse af baseline og fremtidige effekter for produktionsøkonomi, kulstof-lagring og naturværdi. Guiden indeholder desuden en gennemgang af de aktuelle muligheder for tilskud og støtte til skovlandbrug, en grafik med de overvejelser du bør gøre dig, inden du springer ud som skovlandbruger, samt information omkring et etableret dansk skovlandbrugsnetværk. Læs guiden her

InTRÆgrer 2.0 og produktionen af Skovlandbrug - en guide er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.