Bærbuske bryder op

Lysten til en mere varieret landbrugsdrift fik i 2015 Thomas Kjærsgaard til at plante bærbuske. Gården er en planteavlsbedrift med produktion af korn og bælgsæd, men noget skulle ske for at øge diversiteten, mente Thomas Kjærsgaard dengang. Resultatet er, at knap 10 hektar nu er plantet til med solbær og ribs.

- Der skulle ske noget. Jeg ville gerne lære noget nyt og trængte til at udfordres fagligt, fortæller Thomas Kjærsgaard, der har været økolog i 20 år, og ud over økologisk planteavl også driver maskinstation og forhandler maskiner. Bag beslutningen om at kombinere flerårige buske, enårige afgrøder og kløvergræs i et multifunktionelt skovlandbrug ligger også en forståelse af, at forbrugerne efterspørger mere diversitet på økologiske landbrug, og helt konkret så han en mulighed i markedet for danske, økologiske bær. Designet blander vedplanter og landbrugsafgrøder mellem hinanden, så der bliver skabt større variation på markerne, flere kanter og kombinationer af bar og beplantet jord, ledelinjer i landskabet og mosaikker af sol, skygge og læ.

Dyrker korn mellem buskene

Bærbuskene er plantet i rækker med ni meters mellemrum og med 1.700 planter pr. hektar. For hver hektar er udbyttet ca. 1,5 ton. Planterne har kostet ca. 8.000 kr. pr. hektar. Første år efter plantning blev buskene pudset af i 10 cm’s højde for at danne et kraftigere rodnet, der kan opsamle den nødvendige mængde vand og næringsstoffer. Det er nødvendigt på den sandede og i virkeligheden ikke særligt bæregnede jord på Kjærsgaard.

Plantetallet giver mulighed for frugt/bærtillæg til arealstøtten på ca. 4.000 kr. pr. hektar, og afstanden mellem rækkerne giver plads til en 24-fods mejetærsker, så Thomas kan dyrke almindelige afgrøder mellem buskene. Det har indtil videre været korn, kløvergræs og bælgplanter.

Succes på flere planer

Thomas Kjærsgaard afsætter produktionen af bær til Thy Økobær, en virksomhed, der forarbejder økologiske bær til videresalg. Med den nuværende afregningspris kan han sælge bær for 10.000-20.00 kr. pr. hektar. Arbejdsindsatsen til vedligehold og høst vurderer han til ca. 10 timer pr. hektar. og han mener at produktionen er rentabel. Kombinationen af bærbuske, kornproduktion og græs til ensilage er i Thomas Kjærsgaards optik en succes på flere planer. Det gælder så forskellige områder som nytænkning og udvikling af bedriftens forretning, flottere marker og landskab samt mere liv og mangfoldighed.

- Det er det bedste, jeg længe har gjort. Jeg synes, buskene ser flotte ud på marken, og jeg oplever, at her er mange flere agerhøns og harer, efter at jeg har brudt markfladerne op med bærbuskene, konstaterer han. Han peger på ukrudtsbekæmpelsen som den væsentligste udfordring men synes, han har fundet en håndterbar løsning. Og han er ikke bleg for at binde an med endnu flere bær, hvis der er afsætning for dem.

- Det kunne være stikkelsbær, hyld, havtorn og aronia. Helst noget, der kan høstes maskinelt, understreger den maskinkyndige landmand.

Kulstofopbygning i systemet

Den estimerede kulstofopbygning i systemet er 1,9 ton kulstof pr. år eller 7 ton CO2 pr. år, beregnet ud fra den øgede kulstofopbygning over jorden i systemet efter tilplantning.

Naturværdi

Jordbearbejdningen omkring solbærbuskene er intensiv, og det tilstræbes at holde bar jord omkring planterne, bl.a. for at undgå snegleangreb. Dette mindsker naturpotentialet, da det begrænser det til at rumme dyrearter, der kan forcere distancen og udnytte solbærplanten. Solbærplanterne har primært en funktion for bestøvere, men bidrager også til at bryde marken op med flere mikroklimaer og variation i højden.

Økonomi

Dækningsbidraget ert 11.550 kr./ha beregnet på et udbytte på 1.500 kg pr. hektar fra år tre og frem. For systemet er der en merindtjening på 1.000 kr. pr. hektar pga. korndyrkning mellem rækkerne ift. ren bæravl, eftersom plantetallet for bærbuskene i systemet allerede er opfyldt. For at øge rentabiliteten for systemet vil fokus fremadrettet være på direkte afsætning uden om grossistleddet.

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog, som er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer – Integration af træer i økologisk landbrug. I kataloget finder du inspiration fra forskellige skovlandbrugssystemer, information om regler for tilskud og støtte til træer og buske i markfladen og erfaringer og råd fra erfarne og innovative praktikere, både i og uden for Danmark. Kataloget og projekstet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Læs Skovlandbrug - et inspirationskatalog