Kompleksitet, stabilitet og produktivitet

Et par timer nord for London ligger Wakelyns Farm, et tidligere researchcenter under Cambridge Universitet og ejet af Martin Wolfe. Wakelyns ligger for enden af en lille snoet grusvej, under et tæt og tungt tæppe af trækroner og bygget som så mange andre engelske gårde i etaper og med et imponerende antal skorstene.

Martin Wolfe byder velkommen på gården, hvor han har praktiseret skovlandbrug siden 1994.

- For hvert eneste komplekse problem findes der et svar, som er klart, enkelt og forkert. Det er et citat fra starten af forrige århundrede og tilhører den amerikanske journalist H.L. Mencken, men Martin Wolfe mener, at det passer perfekt på den måde, vi driver landbrug på i dag.

- Det moderne landbrug har store problemer, og hvert eneste problem bliver behandlet separat fra helheden. Men naturen er kompleks, og det skal landbrug også være for at fungere optimalt. Har man kompleksiteten, så har man også stabiliteten og produktiviteten – hvad mere har man brug for i landbruget? Trælandbrug er vores bedste mulighed for at arbejde med denne kompleksitet.

Verden har brug for træer

Martin Wolfe har mange forskellige arter af træer på Wakelyns Farm, og de står tæt. Næsten samtlige 23 hektar drives som skovlandbrug, og afstanden mellem rækkerne er sjældent mere end 10 meter. Hassel, pil og poppel danner enkeltkulturer som stævningstræer mens resten af rækkerne er blandede ask, eg, hyld, bøg, lind, platan, kirsebær, æble, valnød og blomme. De mange forskellige arter giver ikke blot flere indtægtskilder, de giver også stabilitet til systemet – ikke blot den økonomiske stabilitet, der kommer af ikke at forlade sig på succes med en enkelt afgrøde, men også stabilitet i selve systemet. De mange arter understøtter hinanden, f.eks. i forhold til bestøvere, hvor arterne afløser hinandens blomstring og der derved skabes en lang sammenhængende blomstringsperiode med føde til bier, sommerfugle og svirrefluer.

- For 10.000 år siden var der her på jorden 1,5 millioner træer pr. menneske. I dag er der 400 og der bliver stadigt færre. For mig er det vigtigt at være med til at trække den udvikling i den rigtige retning, og på Wakelyns kan jeg gøre det.

Nøglen er direkte afsætning

Martin Wolfe dyrker primært afgrøder til human konsum. Sædskiftet er to års kløvergræs afløst af squash, linser eller korn. Græsset sælger han til naboer med dyrehold, mens squash, linser, korn, frugter, bær og nødder sælges direkte til lokale restauranter og butikker.

- Vil man gerne klare sig godt som landmand på lidt land og i samspil med naturen, er det vigtigt at se på afsætningskæden. Jo tættere man kan komme på slutforbrugeren, des mere af prisen får man selv.

Kulstofopbygning i systemet

Kulstofopbygning i systemet er estimeret til 18,4 ton kulstof pr. år eller 67,4 ton CO2 pr. år for den øgede kulstofopbygning over jorden
i systemet.

Naturværdi

Wakelyns Farm praktiserer en meget nænsom jordbearbejdning og stor variation i afgrøder. Træbeplantningerne udgør en stor del af gårdens samlede areal. De mange arealer med pil har en meget høj indvirkning på antallet af insektarter, herunder bestøvere, for hvem det er en vigtig fødekilde. Arealerne med blandede træer har stor diversitet og er sammensat af arter, hvoraf mange har et stort antal insektarter tilknyttet og langvarig blomstring.

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog, som er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer – Integration af træer i økologisk landbrug. I kataloget finder du inspiration fra forskellige skovlandbrugssystemer, information om regler for tilskud og støtte til træer og buske i markfladen og erfaringer og råd fra erfarne og innovative praktikere, både i og uden for Danmark. Kataloget og projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Læs Skovlandbrug - et inspirationskatalog