Det handler om at høste sol

På Whitehall uden for Peterborough i Storbritannien møder vi en af pionererne inden for moderne skovlandbrugssystemer, Stephen Briggs. Han og hustruen Lynn har siden 2007 opbygget et velfungerende skovlandbrug med et mix af almindelige markafgrøder og rækker af æbletræer.

Der findes omkring 20 skovlandbrugssystemer i UK England, og landmænd kommer til Whitehall for at blive undervist i og få demonstreret de praktiske aspekter af skovlandbrug. Målet med skovlandbruget er at mindske erosion og forbedre jordens evne til at holde på vand, så den bliver mere frugtbar. Og så handler det ikke mindst om at ’høste’ sol:

- Vi skal tænke produktion i højden og ikke kun på markfladen. Et skovlandbrug er et tredimensionelt system, der øger produktionen. Træer skaber et overlap i høsten af sollys. Korn stopper med at høste sol i juli, men træerne fortsætter, så vi får en længere høst-periode, mere plantemasse og dermed en større produktivitet på det samme areal, forklarer Stephen Briggs. Helt konkret bidrager træerne via fotosyntesen til at indbygge kulstof i både ved og rodnet og i den omkringliggende jord, som følge af nedfald fra træerne.

85 æbletræer pr hektar

Valget er faldet på æbler, fordi jorden er lejet for 15 år, og det derfor skulle være træer, der inden for en kort årrække kunne give et salgbart udbytte. Udbyttet er 20-22 ton æbler om året, som dels sælges i egen gårdbutik, dels afsættes til grossister. I alt er der plantet 4.500 æbletræer i rækker - 85 træer pr. hektar. Mellem rækkerne dyrkes korn, bælgsæd eller grøntsager, som altid kombineres med efterafgrøder. Der er plantet 13 forskellige sorter af æbler. Der er tale om sene sorter for at undgå karambolage med høst af de øvrige afgrøder.

Pløjefri økologi

Afgrøderne dyrkes i et CTF-system (Controlled Traffic Farming) med fokus på kulstofopbyggende praksis. Det indebærer i Whitehalls tilfælde brug af kompost-te, efterafgrøder og regelmæssige jordanalyser.

- Træerne øger jordens vandholdende evne, men omvendt kan de også konkurrere med afgrøderne om vand og næringsstoffer. For at undgå sidstnævnte rodbeskærer vi i 30-35 cm’s dybde de rødder, der strækker sig ud i marken, forklarer Stephen Briggs. Desuden skæres 15 procent af træernes nye skud af efter hver æblehøst. Grenene flises og nedmuldes i marken.

Effekter af træer på marken

Fordelene ved at have træer integreret i markfladen, mener Stephen Briggs, er mange. De omfatter fra øget biodiversitet over kulstoflagring i ved og jord til øget jordfrugtbarhed. Hertil kommer træernes store effekt på mindsket jorderosion og øget læ for de mellemliggende afgrøder. Én højdemeter træ medfører 10 meter læ på naboarealet.

Kulstofopbygning i systemet

Kulstofopbygning i systemet er estimeret til 4,5 ton kulstof pr. år eller 16,5 ton CO2 pr. år over jorden.

Naturværdi

Æble har en moderat høj indvirkning på antallet af insektarter, herunder bestøvere, for hvem æbleblomster er en nyttig fødekilde. Det kan desuden vise sig nyttigt at etablere eller fremme beplantning, der giver et større fødeudbud til bestøvere i og omkring markfladerne hele sæsonen, for at sikre, at bestøverne kan trives området. Reduceret slåning af plantevækst omkring træerne kan også hjælpe med et større fødeudbud og generel større diversitet.

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog, som er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer – Integration af træer i økologisk landbrug. I kataloget finder du inspiration fra forskellige skovlandbrugssystemer, information om regler for tilskud og støtte til træer og buske i markfladen og erfaringer og råd fra erfarne og innovative praktikere, både i og uden for Danmark. Kataloget og projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Læs Skovlandbrug - et inspirationskatalog