Yduns have blander frugt, bær og grønt

Yduns guldæbler giver guderne evig ungdom - ifølge den nordiske mytologi. Æblerne i Yduns Have på Samsø har næppe samme magiske effekt, men ikke desto mindre emmer det gamle husmandssted af ungdommeligt engagement og økologisk energi.

 Lige uden for Alstrup på Samsø knokler Hester Callaghan og Bjarke Jensen med at skabe et endnu mere mangfoldigt landbrug og gartneri, end Yduns Have allerede er. De overtog forpagtningen af gården i januar 2018 med gårdbutik og en alsidig økologisk grøntsagsproduktion og er allerede i fuld gang med at plante flere træer og buske.

- Vores mål er at skabe et ’bredt’ landbrug. Et sted med en mangfoldighed af afgrøder og arter, der både kan understøtte naturen og styrke indtjeningen, sammenfatter Bjarke Jensen parrets ambitioner for gården, der har været drevet økologisk siden 1987.

Satser mere på frugt og bær

Produktionen på de 10 dyrkbare hektar er allerede meget divers med frugttræer, alsidig grøntsagsproduktion og æglæggende høns i et mobilt hus. Men der skal plantes endnu flere buske og træer, gerne nogle som er kvælstoffikserende for at bidrage til gårdens samlede kvælstofbalance. Det hører til, mener parret, der straks efter overtagelsen plantede de 15 kirsebærtræer og 200 hindbærbuske. Og mere er på tegnebrættet
for 2018.

- Vi er så småt i gang med at etablere en produktion af østershatte i skoven, og vi udbygger med hyld, stikkelsbær, solbær, brombær og endnu flere frugt- og nøddetræer til efteråret, fortæller Bjarke Jensen. Nøddetræer og flere bærbuskehegn skal efter planen plantes i efteråret 2018 og yderligere læhegn og striber skal plantes i efteråret 2019.

Det skal kunne spises

Kriterierne for at vælge arter og sorter er, at frugten skal kunne spises, at de er gavnlige for bestøvere samt at de er tilpasset til de næringsstoffer, som er tilgængelig på gården. Målet er et endnu bredere sortiment i gårdbutik og vareture end det nuværende. Ved at have det bredest mulige udvalg håber Hester og Bjarke, at flere kunder vælger netop deres gårdbutik, når de handler lokalt. Et større sortiment vil også være gavnligt i forhold til de tre storkøkkener på fastlandet, som de pt. leverer varer til ugentligt. Plantningen er primært designet ud fra praktiske hensyn i driften kombineret med et hensyn til biodiversiteten på gården generelt. Der er brug for at anlægge nogle flere markveje,
så den daglige høst af grøntsager bliver nemmere, og træer og buske skal primært plantes langs disse og eksisterende markveje. De kommer således til at skabe korridorer på bedriften og opdele markerne i mindre felter.

Kulstofopbygning i systemet

Den beregnede kulstofopbygning i systemet 89 kg kulstof pr. år eller 327 kg CO2 pr. år, estimeret af den øgede kulstofopbygning i systemet, som følge af træerne og buskene.

Naturværdi

Yduns Have praktiserer nænsom jordbearbejdning og stor variation i afgrøder, hvilket er godt for jordboende organismer og vilde planter. Introduktionen af træer og buske har øget markens naturpotentiale. Æble har en moderat høj og kirsebær sandsynligvis en lav til moderat indvirkning på antallet af insektarter. Æble, kirsebær, solbær og hindbær giver gennem blomstring føde til vilde bestøvere i perioden slut april til medio juni.

Økonomi

For at øge rentabiliteten for systemet skal fokus fremadrettet være på 1) en rationalisering af produktionsdesign og arbejdsgange, 2) en analyse af ressourceudnyttelse kontra indtjening, for at skabe overblik over, hvilke produktgrupper, som er mest rentable, 3) sikring af yderligere lokale- / særaftaler med en vis volumen ifm. afsætning af produkter.

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog

Læs mere i Skovlandbrug - et inspirationskatalog, som er udarbejdet af Økologisk Landsforening i projektet InTRÆgrer – Integration af træer i økologisk landbrug. I kataloget finder du inspiration fra forskellige skovlandbrugssystemer, information om regler for tilskud og støtte til træer og buske i markfladen og erfaringer og råd fra erfarne og innovative praktikere, både i og uden for Danmark. Kataloget og projekstet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.

Læs Skovlandbrug - et inspirationskatalog