Samarbejde mellem økologiske bedrifter

Er du i gang med samarbejde med andre økologiske landmænd? Eller vil du gerne? Skal du finde en samarbejdspartner? På siden her har vi samlet vigtige læringer, beregningsværktøjer og udkast til skriftlige aftaler indenfor mange grene af det økologiske landbrug. Det er også muligt at lede efter nye samarbejdspartnere og lære af andre, som er i gang.

Skemaerne herunder kan downloades og bruges som tjeklister og modeller for samarbejdsaftaler til landmænd, der ønsker at etablere et samarbejde med andre økologiske bedrifter.

Værktøjskassen

Materialer til samarbejde

Samarbejdsaftaler til download

Bereningsskemaer (excel) til download

Find økologisk samarbejdspartner i Økonetværk

I facebookgrupperne Økonetværk Sjælland, Økonetværk Fyn og Økonetværk Jylland deler vi viden og erfaringer om økologisk landbrug, og vi hjælper hinanden med spørgsmål om alt fra dyrkning af foder til køb af dyr. I netværket kan du også finde samarbejdspartnere i dit lokalområde. Skriv dit opslag i gruppen og kom i dialog med en mulig samarbejdspartner. Meld dig ind i netværket i dit område her:

Økomødestedet

Økomødestedet.dk er til dig, der søger en samarbejdspartner, en praktikant eller en praktikvært, en investor eller et investeringsprojekt, et driftsfællesskab eller én at inddrage i et generationsskifte. 

Økobasen

Find andre økologiske producenter eller synliggør din egen produktion i Økobasen. Registrer dig gratis og få din bedrift med på kortet.

Om samarbejde mellem landmænd

Samarbejde skaber to vindere og ingen tabere, da du sammen med din samarbejdspartner vil få både en økonomisk gevinst og et bedre sædskifte ud af samarbejdet. Så sig ja til samarbejdet, hvis du:

 • Har brug for mere grovfoder til dine dyr
 • Har for meget husdyrgødning
 • Har "kløvertræthed"
 • Har brug for husdyrgødning til dine marker
 • Har brug for ukrudtsbekæmpelse

Hvorfor samarbejde?

Ved at samarbejde optimerer du din bedrift og får økonomiske fordele. Og du får også:

 • En bedre udnyttelse af husdyrgødningen
 • Et mere alsidigt sædskifte
 • Mindre udsving i udbytte
 • Dialog med andre landmænd
 • Et alternativ til jordkøb

Film om samarbejdsmuligheder

Samarbejdende bedrifter giver merværdi 1:

I filmen kan du se og høre om succesfulde samarbejder mellem økologiske landmænd og få inspiration til, hvordan samarbejde kan etableres og give mere værdi – økonomisk, økologisk og socialt - samt hvordan udfordringer i samarbejde kan håndteres.

Samarbejdende bedrifter giver merværdi 2:

Se med når der holdes kaffemøde mellem samarbejdende øko-bønder i Villerslev i Thy. Her diskuteres faglige erfaringer, udfordringer og gode løsninger. Videoen er produceret af Innovative Media ApS i Økologisk Landsforenings projekt Samarbejdende bedrifter giver merværdi.

Samarbejde mellem økologiske bedrifter 1:

Mælkeproducent Frode Hjort Gregersen og kornproducent og møller Michael Norman Larsen fortæller om nogle af de fordele de opnår ved at samarbejde om bl.a. foderproduktion og sædskifter.

Samarbejde mellem økologiske bedrifter 2:

Filmen præsenterer tre økologiske økologiske landmænd i Sønderjylland, og giver et indblik i nogle af de faglige og sociale fordele, landmændene opnår ved at samarbejde om bl.a. billigere foderproduktion, kviepasning og bedre sædskifter.

I gang med samarbejde

Du kan komme langt selv, hvis du bruger værktøjerne her. Både med at finde en samarbejdspartner og med at I får talt jer igennem og fastlagt rammer og skrevet aftaler for samarbejde. De økonomiske beregninger kan hjælpe jer med at udrede økonomien. Hvis dr er noget, som I har spørgsmål til eller har brug for hjælp til at få aftalt færdigt, så kan din økologikonsulent hjælpe dig.

Også for dig, der vil lægge om

Hvis du overvejer at lægge om til økologi, er samarbejde også vejen frem for dig, eksempelvis når:

 • Du har for mange husdyr i forhold til arealets størrelse
 • Dit areal er for lille areal til optimal sædskifte
 • Du ikke har husdyrgødning på bedriften

Fokus på samarbejde

Samarbejdsmaterialet er udviklet i projektet Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter i 2015 og udvidet yderligere med nye økonomiberegninger og flere aftaleskabeloner i projektet Samarbejdende bedrifter giver merværdi i 2016. Begge projekter blev støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.