Grønnere landbrugs- og fødevarepolitik

Det skal være naturligt og rationelt at etablere sig som økologisk landmand, og i 2030 drives en fjerdedel af dansk landbrug økologisk.

Planen her udpeger 10 handlingspunkter for landbrugs- og fødevarepolitik i Danmark og EU, som kan bane vejen for et grønnere landbrug. Det er en politik, der tager afsæt i FN’s Bæredygtighedsmål og en ny væksttænkning, der adresserer de store dagsordner sundhed, natur, miljø, klima og dyrevelfærd globalt og i EU i relation til fødevareproduktion.

Læs hele planen her som pdf