Indspil til EUs landbrugspolitik fra 2021

Indspil til de igangværende forhandlinger om EU kommissionens udspil til en CAP-reform fra 2021.
Foto: Sven Hermansen

Indspil

Økologisk Landsforening gennemgår i pdf'en de vigtigste punkter i relation til en reform af EU’s landbrugspolitik.

Klik her for at se Indspil til EUs landbrugspolitik fra 2021.

Opdateret forslag til fælles landbrugspolitik 2021

Økologisk Landsforening supplerer sit tidligere indspil til den fælles landbrugspolitik fra 2021 med et forslag til, hvordan de europæiske landbrug kan få finansieret den nødvendige klimaomstilling i landbruget og landbrugets centrale rolle i sikring af naturen i agerlandet og landbruget som naturplejer. Forslaget fra foreningen indeholder, at det er en forudsætning for at få adgang til EUs landbrugsstøttekroner, at landbrugene både leverer på klimaomstillingen og bidrager til at opfylde FNs Biodiversitetskonvention, som Danmark har underskrevet i 2008. Leverancer ud over minimumskravet belønnes med stigende betaling.

Læs mere om forslaget her.