Balanceret klimaregnskab

Principper for et CO2e -loft og en indbygget betalingsmodel

Økologisk Landsforening supplerer sin klimapolitik ”Klimaet kalder på handling” med et forslag til en ny model for klimaindsatsen i landbruget. Den hedder ”Balanceret klimaregnskab” og indeholder principper for et CO2e-loft på det enkelte landbrug og en betalingsmodel for klimahandlinger. Der er ikke tale om en gennemarbejdet færdig model, men principper for en model, som Økologisk Landsforening ønsker at drøfte med de øvrige landbrugsorganisationer, og som foreningen ønsker yderligere belyst via analyser og beregninger i hhv. Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Foreningens mål er at fremme en langt større handlekraft i klimapolitikken på landbrugsområdet og en langt større involvering af landbruget i løsninger.

Download publikationen "Balanceret klimaregnskab" her.