Klimaet Kalder på Handling

Økologisk Landsforenings klimapolitik, der skal bane vej for et klimavenligt landbrug.

Foreningens forslag til Klimapartnerskab for Fødevare- og Landbrugssektoren

Økologisk Landsforening deltager i Klimapartnerskab for Fødevare og Landbrugssektoren, som skal aflevere forslag til regeringens Klimahandlingsplan i slutningen af februar.

Se foreningens 12 forslag til partnerskabet her.

Danmarks klimahandlingsplan

Økologisk Landsforening har beskrevet 15 prioriterede virkemidler til regeringens kommende klimahandlingsplan. Virkemidler der på landbrugs- og fødevareområdet kan få Danmark i mål med klimastrategien og mål om 70 procent reduktion i klimapåvirkning i 2030.

Se klimahandlingsplanen her (PDF, 0,2 MB).

Udspil til klimapolitik

Politikere fra alle partier skal i efteråret forhandle en ny klimapolitik. Efter energiforliget flyttes fokus nu til bl.a. landbruget, som står for ca. 20 procent af Danmarks samlede klimabelastning. I et nyt udspil ”Klimaet kalder på handling” præsenterer Økologisk Landsforening politikerne for syv principper, som skal motivere landmænd - såvel økologer som konventionelle - til meget mere klimahandling.

Se udspillet her (PDF, 1,9 MB).