Fakta om økologi og svar på myter

Når man som politiker taler for mere økologi lokalt, kan man møde modreaktioner, og der er mange myter om økologi, som kommer i spil. Her har vi samlet fakta om syv af de oftest hørte øko-myter med links til yderligere forskning og dokumentation.

Myte #1:

Økologer producerer mindre på marken og kan derfor ikke brødføde verden.

Svar: 

Løsningen på ’mad nok’ skal ikke findes i procentforskelle i vestligt landbrug. I sultramte egne af verden giver økologisk landbrug højere udbytter og mere mad. Økologi er en del af løsningen.

Læs mere her.

Myte #2:

Økologi er dårligt for klimaet.

Svar:

Med sin store andel af kløvergræs og flerårige afgrøder samt højere biodiversitet har det økologiske landbrug en markant lavere klimabelastning pr. hektar. Der bindes en masse CO2/kulstof i jord og biomasse, og økologer importerer ikke fossil-tunge pesticider og kunstgødning. Opgør man klimabelastning pr. kg fødevare, er de to systemer mere lige grundet de konventionelle hjælpestoffers udbytte-boostende effekt - økologi er en del af løsningen for klimaet.

Læs mere her.

Myte #3:

Økologisk dyr har høj dødelighed

Svar:

Et liv i det fri giver sunde, robuste dyr, men det byder også på udfordringer. I svineproduktionen er dødeligheden blandt øko-pattegrise marginalt højere sammenlignet med pattegrise, der lever hele livet i betonstalde. Hos høns har burhøns laveste dødelighed, med øko-hønsene er lige efter. Til gengæld ser burhønen aldrig dagens lys, græs, orme eller træer.

Læs mere her.

Myte #4:

Der er naturlige giftstoffer i økologiske kornprodukter, fordi der ikke sprøjtes mod svampesygdomme.

Svar:

Gennem de seneste 20 år har myndighederne ikke fundet forskelle i øko vs. konv. korn. Alt korn testes, og forekommer der svampetoksiner, bliver det kasseret. 

Læs mere her.

Myte #5:

Økologi er et storbyfænomen.

Svar:

Salget af økologi vokser i øjeblikket allerhurtigst ude på landet. Varerne har været lettere at finde i byerne, men nu findes økologien overalt. Størst vækst er i Syd-, Nord- og Vestjylland.

Læs mere her.

Myte #6:

Økologer dræber orme, snegle og mikroliv i jorden, når den pløjes og harves.

Svar:

Der er 30 procent højere biodiversitet i økomarker.

Læs mere her.

Myte #7:

Økologer gøder mere om efteråret, hvor der ikke er planter til at optage næringen.

Svar:

Der er ingen forskel i andelen af efterårsgødning i øko v. konv. Økologer bruger markant mindre gødning og ødsler ikke med den på tidspunkter, hvor planterne ikke kan optage det.

Læs de mere uddybende svar og find vores kildereferencer her:

Læs også mere om: