Sikr rent drikkevand med mere økologi

Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i 36 procent af prøverne i dansk vand, baseret på analyser af vand fra 617 boringer fordelt over hele landet. Økologi er landbrug uden sprøjtegifte.

29 kommuner har arbejdet sammen med Økologisk Landsforening om frivillige omlægningstjek. Besøgene har motiveret flere landmænd til at lægge om til økologi og dermed beskytte drikkevandet. Læs artiklen fra magasinet Løft Verdensmålene, og mød et ansigt fra Økologisk Landsforening, der kan hjælpe din kommune med at sikre drikkevandet.

Økologisk Landsforening foreslår:

Brug økologi til at sikre rent drikkevand til borgerne

I samarbejde med Økologisk Landsforening arbejder 26 kommuner for øget omlægning til økologisk landbrug på de arealer, hvor kommunerne skal beskytte borgernes drikkevandsressourcer. Det sker ved, at kommuner kortlægger arealerne og sammen med foreningen tilbyder ”omlægningstjek”, der giver landmænd et overblik over, hvordan deres gård vil se ud som økologisk bedrift. Landmanden får indsigt i ændringer i produktion, daglige rutiner, økonomi m.m. Det har vist sig at motivere flere landmænd til at lægge om til økologi og dermed beskytte medborgernes drikkevandsressourcer. Det sker vel at mærke af frivillighedens vej. Se hvordan vi kan hjælpe din kommune her.

Rent drikkevand til borgerne

I Danmark er vi fra naturens side beriget med helt rent vand fra undergrunden. Vi har i mange år været så heldige at kunne pumpe grundvand op og sende det ud som drikkevand i vores haner, uden yderligere kemi eller rensning. Men de seneste år er mere og mere grundvand blevet forurenet med sprøjtegifte. Geologer har fundet spor af sprøjtegifte i 36 procent af prøverne i dansk vand, baseret på analyser af vand fra 617 boringer fordelt over hele landet. I 9 procent var grænseværdierne overskredet. En analyse fra Aarhus Kommune har vist, at der både findes rester af godkendte og forbudte gifte i kommunens drikkevandsboringer.

I den økologiske produktion bruges der hverken kunstgødning eller sprøjtemidler. En omlægning til økologisk drift af landbrugsarealer kan derfor spare kommunens drikkevand for mange uønskede fremmedstoffer.  I Danmark bliver et areal på størrelse med Lolland-Falster dyrket økologisk. Hvis ikke den jord var blevet dyrket økologisk, ville det på blot ét år være blevet sprøjtet med 348 ton sprøjtegifte. [1][2] 

Danva estimerer, at der årligt lukkes cirka 40 boringer i Danmark pga. pesticider. For en kommune kan det være en dyr affære at blive tvunget til at lukke brøndboringer pga. nedsivende sprøjtegifte. Det er mange penge, som kunne have været brugt på velfærd i stedet. Derfor er det sund fornuft for en kommune at overveje, om man skal lægge jorden om til økologisk dyrkning og derved beskytte sit drikkevand.

Øko-indkøb i offentlige institutioner skåner også grundvandet

Bare én liter økologisk mælk skåner 200 liter grundvand for mødet med pesticider, fordi så meget grundvand dannes under det areal, der går til at producere en liter mælk.

I køkkenet på Sølund Plejecenter anvendes hvert år ca. 28.500 liter økologisk mælk. Det skåner ca. 5,7 mio. liter grundvand for mødet med sprøjtegifte. Prøv at indtaste dit eget køkkens tal i Grundvandsberegneren her: http://okologi.dk/virksomhed/foodservice/goer-en-forskel-for-grundvandet

Hvis I ønsker at vide mere om, hvordan Økologisk Landsforening kan hjælpe jer og landmændene med at beskytte kommunens drikkevandsressourcer så kontakt omlægningskonsulent Jens Peter Hermansen.

De 26 kommuner, vi samarbejder med er:

 1. Assens
 2. Brønderslev
 3. Fåborg-Midtfyn
 4. Herning
 5. Hjørring
 6. Holstebro
 7. Horsens
 8. Jammerbugt
 9. Kolding
 10. Langeland
 11. Lejre
 12. Mariagerfjord
 13. Norddjurs
 14. Næstved
 15. Odense
 16. Odsherred
 17. Randers
 18. Rebild
 19. Roskilde
 20. Skive
 21. Struer
 22. Svendborg
 23. Syddjurs
 24. Ærø
 25. Ålborg
 26. Århus

KILDER:

[1] NaturErhvervstyrelsens statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2015 http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Indsatsomraader/Oekologi/Nyheder_og_baggrund/Tal_og_fakta_om_oekologi/Antal_oekologiske_bedrifter/Statistik_over_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2015.pdf

[2] Baseret på gennemsnitligt estimat af Danmarks Statistiks oversigt: Salg af pesticider til anvendelse i landbrugets planteavl samt behandlingshyppighed.  http://www.dst.dk/da/Statistik/emner/landbrug-gartneri-og-skovbrug/raa-og-hjaelpestoffer