Skab vækst via økologisk produktion i kommunen

Økologi kan være et stærkt brand for kommunen og tiltrække nye borgere, virksomheder og flere turister.

Lejre Kommune har succes med at bruge økologien som et grøn vækst-værktøj. En ny fødevareklynge med 10 øko-virksomheder skyder op ved landsbyen Herslev, og kommunens øko-profil suger nye børnefamilier til sig. Læs artiklen fra magasinet Løft Verdensmålene, og mød et ansigt fra Økologisk Landsforening, der kan hjælpe din kommune med at skabe grøn vækst.

Økologisk Landsforening foreslår:

Brug økologisk fødevareproduktion til at skabe vækst og job i kommunen

Økologien udgør et marked i stadig vækst, og der er i dag både nationalt og internationalt stor efterspørgsel på økologiske varer. Med en strategi for, hvordan kommunen kan understøtte virksomheder, der gerne vil træde ind på det økologiske marked, kan man sikre flere job og større profit inden for kommunegrænserne. Understøttelse af økologiske nystartede virksomheder er en langsigtet investering, der kan fremtidssikre kommunen, skaffe flere job og brande kommunen som en grøn tilflytningskommune.

Økologi er ikke bare et stærkt erhvervs-brand. Det kan også blive et stærkt borger-brand, et stærkt tilflytter-brand samt et stærkt turisme-brand. Lejre kommune - ”den økologiske kommune” - oplever eksempelvis flere og flere tilflyttere, der ønsker at starte eller komme nærmere små økologiske kvalitetsproducenter, og flere og flere små og mellemstore virksomheder er gået sammen om erhvervsudviklingssamarbejde

Et veldefineret værdigrundlag sætter således en kommune på Danmarkskortet, både når det gælder tiltrækning af børnefamilier, virksomheder og turister. De økologiske spisemærker, der dokumenterer og synliggør forbruget af økologiske fødevarer, giver lokale restauranter mulighed for markedsføring og skaber positive oplevelser på offentlige spisesteder - til gavn for kommunens image som progressiv med hensyn til naturen og borgerne.

Hos Økologisk Landsforening har 50 små- og mellemstore virksomheder fået hjælp til udvikling af ca. 230 produkter fra Økologisk Fødevarerådgivning de seneste to år. 72 procent af de virksomheder, som har modtaget hjælp, har siden haft vækst i omsætningen. I alt er virksomhedernes omsætning steget med ca. 480 mio. kroner - samt en stigning i medarbejdere på 25 procent. Foreningen kan drive lignende, målrettede vækst-indsatser i din kommune eller region.

Gram Slot har skabt vækst i Haderslev

Gram Slot i Haderslev er et eksempel på, hvordan økologi skaber arbejdspladser. På slottet er man gået fra 0-70 fuldtidsansatte de seneste otte år, og Gram Slot havde i 2015 100.000 besøgende turister på slottet. Aktieselskabet Gram Slot har en årlig omsætning på 70 millioner kroner, hvilket er et resultat af at satse på økologi, bæredygtighed og turisme.

Satsning på økologiske fødevarer spiller også godt sammen med erhvervspolitiske satsninger på turisme. En undersøgelse lavet af VisitDenmark viste, at 39 procent af turister i Danmarks kystområder er rejst mod vandkanten med madoplevelser som motiv for deres rejse [2]. Økologiske fødevarer signalerer kvalitet, omtanke og en naturlig fødevareproduktion, som hænger sammen med nydelse af områdernes natur. De mange åbne økologiske gårde og gårdbutikker giver gode oplevelser for besøgende.

Hvem kan hjælpe?

Økologisk Landsforening kan rådgive kommuner og regioner i udnyttelse af økologisk fødevareproduktion som erhvervspolitisk indsatsområde og koble kommunens ønsker sammen med det lokale erhvervsliv. På konsulentbasis kan foreningen også hjælpe med udvikling og gennemførelse af strategi og konkrete initiativer, som udvikler økologisk produktion, skaber nye virksomheder og job samt fremmer salg - også på eksportmarkeder - fra kommunens eller regionens økologiske virksomheder.

For mere information kontakt Birgitte Jørgensen.