Aktiver økologer og borgere i kommunens naturpleje

Økologi kan skabe naturpleje og borgerinddragelse.

Vejle Kommune er gået foran med kogræsserlaug, der matcher borgerne fra byen med økologiske dyreholdere, så de i fællesskab løfter naturindholdet i enge og på overdrev. Læs artiklen fra magasinet Løft Verdensmålene, og mød et ansigt fra Økologisk Landsforening, der kan hjælpe din kommune med kontakter til økologiske dyreholdere.

Økologisk Landsforening foreslår:

Sikr kommunens natur og naturpleje via borgerinddragelse og samarbejde med kommunens økologiske landmænd.

Når marker bliver dyrket økologisk, findes en højere biodiversitet både på og omkring markerne. Den økologiske landmand arbejder på at gøre naturens vilde planter, dyr og mikroorganismer til sine medspillere. Derfor bruger landmanden ikke sprøjtegifte, der kan forurene grundvandet, skade dyrelivet og udrydde naturens planter og insekter.

Der er i gennemsnit 30 procent flere vilde plante- og dyrearter på økologisk dyrkede arealer sammenlignet med ikke-økologisk landbrugsjord. I gennemsnit er der 40 forskellige plantearter i levende hegn mellem økologiske marker. I hegn mellem ikke-økologiske marker er der kun 22 arter. Da godset Oremandsgaard på Sjælland blev lagt om til økologi, kom der 70 procent flere vilde blomster.

Naturpleje via borgerinddragelse og samarbejde med økologer

Furesø Kommune er et eksempel på en kommune, der har taget økologien til sig, når det handler om at pleje naturen. For nylig besluttede kommunen at omlægge kommunal græsningsjord og naturarealer til økologi. Kommunens Miljø-, Plan- og Teknikudvalget godkendte beslutningen i maj, efter at kommunen havde fået et omlægningstjek fra Økologisk Landsforening.

I Vejle Kommune tager landmænd og deres kvæg sammen med borgere og institutioner dagligt del i naturpleje på enge og overdrev rundt omkring Vejle Kommune via 24 kogræsserlaug.

Borgerne i foreningerne holder opsyn med dyrene, får øget adgang til naturen og mulighed for direkte køb af økologisk kvalitetskød, når dyrene skal slagtes. Kommunen får afgræsset arealer, der ofte kan være dyre for kommunen at holde.

Vejle Kommune arbejder strategisk med konceptet som en del af Naturforvaltningen, og målet er at etablere 75 kogræsserforeninger til at udføre naturpleje på 100 enge, lyngarealer og overdrev rundt om i kommunen.

”Vi er i gang med et projekt her, hvor hensyn til klima, natur og fødevareproduktion går op i en højere enhed, samtidig med, at vi understøtter lokal produktion og arbejdspladser”, sagde Søren Peschardt (S), der er formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, sidste år til Vejle Amts Folkeblad.

 

For spørgsmål vedrørende naturpleje kontakt Julie Rohde og vedrørende kogræsserlaug Iben Alber Christiansen: