Skab vækst via økologisk produktion i regionerne

Økologi kan være et stærkt brand for regionen og tiltrække nye borgere, virksomheder og flere turister.

Økologisk Landsforening foreslår:

Brug økologisk fødevareproduktion til at skabe vækst og job i regionerne

Økologien udgør et marked i stadig vækst, og der er i dag både nationalt og internationalt stor efterspørgsel på økologiske varer. Med en plan for, hvordan regionen kan understøtte virksomheder, der gerne vil træde ind på det økologiske marked, kan man sikre flere job og større profit i regionen. Understøttelse af økologiske nystartede virksomheder er en langsigtet investering, der kan fremtidssikre regionen og skaffe flere job.

Et veldefineret værdigrundlag gør en region synlig på Danmarkskortet, både når det gælder tiltrækning af børnefamilier, virksomheder og turister. De økologiske spisemærker, der dokumenterer og synliggør forbruget af økologiske fødevarer, giver lokale restauranter mulighed for markedsføring og skaber positive oplevelser på offentlige spisesteder - til gavn for regionernes image som progressiv med hensyn til naturen og borgerne.

En aktiv erhvervspolitisk satsning på økologi kan betale sig 

Hos Økologisk Landsforening har 50 små- og mellemstore virksomheder fået hjælp af Økologisk Fødevarerådgivning til udvikling af ca. 230 produkter de seneste to år. 72 procent af de virksomheder, som har modtaget hjælp, har siden haft vækst i omsætningen. Økologisk Landsforening som driver den økologiske Fødevarerådgivning har dokumenteret at, i alt er virksomhedernes omsætning steget med ca. 480 mio. kroner - samt en stigning i medarbejdere på 25 procent. Foreningen kan drive lignende, målrettede vækst-indsatser i din kommune eller region.

Gram Slot har skabt vækst i Haderslev

Gram Slot i Haderslev er et eksempel på, hvordan økologi skaber arbejdspladser i landdistrikterne. På slottet er man gået fra 0-70 fuldtidsansatte de seneste otte år, og Gram Slot havde i 2015 100.000 besøgende turister på slottet. Aktieselskabet Gram Slot har en årlig omsætning på 70 millioner kroner, hvilket er et resultat af at satse på økologi, bæredygtighed og turisme.

Satsning på økologiske fødevarer spiller også godt sammen med erhvervspolitiske satsninger på turisme. En undersøgelse lavet af VisitDenmark viste, at 39 procent af turister i Danmarks kystområder er rejst mod vandkanten med madoplevelser som motiv for deres rejse [2]. Økologiske fødevarer signalerer kvalitet, omtanke og en naturlig fødevareproduktion, som hænger sammen med nydelse af områdernes natur. De mange åbne økologiske gårde og gårdbutikker giver gode oplevelser for besøgende.

Hvem kan hjælpe?

Økologisk Landsforening kan rådgive kommuner og regioner i udnyttelse af økologisk fødevareproduktion som erhvervspolitisk indsatsområde og koble regionens ønsker sammen med det lokale erhvervsliv. På konsulentbasis kan foreningen også hjælpe enkelte kommuner og regioner med udvikling og gennemførelse af strategi og konkrete initiativer, som udvikler økologisk produktion, skaber nye produkter, virksomheder og job. Foreningen kan også hjælpe med at styrke salg - også på eksportmarkeder - for regionens økologiske virksomheder.

For mere information kontakt vores konsulent for fødevarerådgivning Birgitte Jørgensen.