De 8 naturråd

De 8 naturråd, anvisninger til små indsatser, der kan forbedre levevilkårene for dyr og planter i agerlandet.

Økologisk Landsforening henviser også til de 8 naturråd, der anviser, hvad landmanden kan gøre for at få mere natur ind i driften, uden at det sker på bekostning af vigtig landbrugsjord. Med en lille indsats er det muligt at forbedre levevilkårene for dyr og planter i agerlandet.

De 8 naturråd:

  1. Skab overblik og sammenhæng
  2. Plej den natur du har
  3. Planlæg den årlige naturpleje
  4. Variation skaber liv
  5. Giv plads til lys og varme
  6. Lad naturen blomstre og rode
  7. Giv de skæve hjørner til naturen
  8. Brug næringsstof og ukrudtsbekæmpelse optimalt

De 8 naturråd er udviklet af Danmarks Jægerforbund, Aarhus Universitet, Danmarks Biavlerforening, Naturstyrelsen - miljøministeriet, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Videncentret for Landbrug, Biodynamisk Forening, natur- og vildtkonsulenter, konventionelle samt økologiske landmænd og Økologisk Landsforening.