I pagt med både klima og natur

Biodiversitet er i kraftig tilbagegang både i Danmark og globalt. Landbruget er en del af problemet, og landbruget spiller derfor også en rolle i løsningen.

En løsning kræver en natur- og biodiversitetsindsats på to ben.

Der skal 1) skabes et landbrug i pagt med både klima og natur og 2) skabes plads til mere sammenhængende vild natur.

Et landbrug i pagt med klima og natur arbejder aktivt med at sikre, at økosystemets naturlige reguleringsmekanismer fungerer og efterlever lokale, nationale og internationale målsætninger for klima, naturtyper og plads til biologisk mangfoldighed.

Økologisk landbrug er ikke i mål hverken på klima eller naturindhold, men økologien peger på et nyt landbrugssystem og indeholder et fravalg af kemi og høj næringstilførsel samt et dyrkningssystem, der ud fra den præmis, at der er tale om et produktions-system, er opbyggende for liv både under og over jorden. Derfor skal det, i det omfang vi har fødevareproduktion, være en målsætning at bruge økologisk jordbrug som fundament for fremtidens landbrug i pagt med både klima og natur.

Det forudsætter en indsats, hvor der er stor bevidsthed om klima og natur, og som samtidig sætter landmanden og lokalsamfundet i centrum understøttet af både en national og en EU-baseret politik, der spænder over regulering, investering i en produktionsform i overensstemmelse med FNs biodiversitetskonvention, en prisdannelse der integrerer samfundsomkostninger, og at der er fælles betaling for samfundsgoder.

Parallelt med dette og som en del af den fremtidige udvikling af landbruget og dispositionen af arealer i Danmark, skal der afsættes og sikres plads til den vilde natur.