3 skarpe om EU klima- og økologipolitik

Tilmeld dig til nyhedsbrevet om politisk nyt på okologisk.nu og få besked om nye undersøgelser.

Pressemeddelelse: Valgundersøgelse - Spidskandidater til EP-valg uenige om lavere moms på grønne varer.

Spørgsmål

Se alle partiers svar nedenfor.

1.  Omstilling af EU's landbrugspolitik fra 2021

Vil du arbejde for en omstilling af EU's landbrugspolitik gældende fra 2021, så minimum 50 procent af den passive arealstøtte til landmænd omdannes til en betaling til landmænd for deres konkrete indsatser for fælles goder som klima og natur?

2. Differentiering af moms på grønne varer

Vil du arbejde for, at EU tillader differentiering af moms på certificerede grønne varer, så det bliver muligt for medlemslande at nedsætte moms på økologiske fødevarer og varer med f.eks. Svanemærket eller EU blomsten?

3. Stærkere klima- og naturkrav i EU's økologiregler

Vil du arbejde for, at de økologiske organisationers ønsker om endnu stærkere klima- og naturkrav i EU's økologiregler imødekommes, så økologisk landbrug leverer endnu mere på natur og klimaet?

Svar

Se meget gerne de uddybende svar fra partierne under tabellen.

  1. Omstilling af EU's landbrugspolitik fra 2021 2. Differentiering af moms på grønne varer 3. Stærkere klima- og naturkrav i EU's økologiregler
Rasmus Nordqvist,
Alternativet
Ja Ja Ja
Peter Kofod,
Dansk Folkeparti
Ja Ja Ja
Nikolaj Villumsen, 
Enhedslisten
Ja Ja Ja
Pernille Weiss, 
Konservative Folkeparti
Nej Nej Nej
Rina Ronja Kari, 
Folkebevægelsen mod EU
Ja Ja Ja
Morten Helveg Petersen,
Radikale Venstre
Ja Ja Ja
Jeppe Kofod,
Socialdemokratiet
Nej Nej Ja
Margrete Auken, 
Socialistisk Folkeparti
Ja Ja Ja
Morten Løkkegaard,
Venstre
Ja Nej Ja

Vi har desværre ikke modtaget svar fra Liberal Alliance.

Uddybende kommentarer

1. Omstilling af EU's landbrugspolitik fra 2021

Rasmus Nordqvist, Alternativet

Ja. Jeg vil arbejde for, at hele EU's landbrugsstøtte på sigt går til natur-, miljø- og klimavenligt landbrug.

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

Ja. Vi ser gerne langbrugsstøtten afskaffet. Det ved vi godt, at der ikke pt. er opbakning til. Så indtil da, er vi åbne overfor at belønne de landmænd, der gør noget for vores fælles natur.

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

Ja. Det er helt nødvendigt med en radikal reform af EU’s landbrugspolitik. I Enhedslisten mener vi, at landbrugsstøtten helt skal afvikles, men indtil da skal støtten i videst mulig omfang gå til natur, miljø og klimafremmende tiltag. Vi skal væk fra et system der støtter natur-, miljø-og klimaskadeligt landbrug og i stedet som belønner de landbrug, som rent faktisk leverer på de store miljø-, klima- og naturudfordringerne som vi står overfor. EU-Parlamentets miljøudvalg har anbefalet, at 30% af den direkte landbrugsstøtte (søjle 1) bruges til miljø, klima og biodiversitet. Det er positivt, men står det til Enhedslisten bør al den direkte landbrugsstøtte fremover gå til natur, miljø og klimafremmende tiltag. 

Pernille Weiss, Konservative Folkeparti

Nej. Det Konservative Folkeparti mener, at landbrugsstøtten bør omlægges til mere grøn støtte, men på sigt helt afskaffes.

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

Ja. Landbruget udgør en markant andel af EU's udledning af klimagasser. Derfor skal vi selvfølgelig stille klimakrav til landbrugsstøtten.

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

Nej. Det er vores vurdering, at en så stor omlægning af landbrugsstøtten vil få store konsekvenser for dansk landbrug. Jeg mener, at EU’s landbrugsstøtte både skal understøtte hensynet til dansk landbrugs konkurrenceevne og grønne indsatser i landbruget herunder økologi. Vi ønsker at finde en balance, hvor dansk landbrug bliver endnu grønnere, mens vi samtidig styrker dansk landbrugs konkurrenceevne.

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

Ja. Og landbrugsstøtten skal sænkes og på sigt udfases.

Morten Løkkegaard, Venstre

Ja. Vi har allerede i vores løbende arbejde med den kommende landbrugspakke arbejdet hårdt for grøn omstilling og klimavenlige løsninger. Blandt andet med forslaget om belønning til landmænd, der tager reelle grønne tiltag i deres landbrug. Klimaudfordringen er alvorlig, og den nye Venstre-gruppe i Europa-Parlamentet kommer også til at gå langt for en grøn landbrugspolitik.

2. Differentiering af moms på grønne varer

Rasmus Nordqvist, Alternativet

Ja. Det er ærgerligt, at vi med de nuværende moms-regler ikke kan differentiere mellem økologisk og konventionelt. Det vil jeg ændre, så økologisk frugt og grønt bliver billigere.

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

Ja. Det mener vi er et område, som skal være op til de enkelte lande selv at beslutte.

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

Ja. De grønne og bæredygtige valg er ikke tilgængelige for alle i dag. Mange skal vende hver en krone, når de handler ind og så er økologiske varer ikke altid en mulighed. Enhedslisten mener derfor, at momsen på økologi skal afskaffes. Droppes momsen på økologiske fødevare vil det gøre flere i stand til at vælge økologisk, og det vil samtidig mindske den unfair konkurrence, som økologisk produktion er udsat for. De konventionelle fødevare er som regel billigere end de økologiske, men i prisen indgår ikke prisen for den negative påvirkning produktionen har på vores fælles drikkevandsressource. Derfor vil Enhedslisten også arbejde for, at EU skal tillade differentiering af moms, så det bliver muligt for medlemslande at nedsætte moms på økologiske fødevarer.

Pernille Weiss, Konservative Folkeparti

Nej. EU skal ikke blande sig i momsfastsættelser. Vi har på tværs af landende standarder for forskellige produkter, så forbrugerne kan føle sig trygge, når de handler. Men EU skal ikke være smagsdommer over, hvad forbrugerne skal bruge deres penge på.

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

Ja. I Radikale Venstre tror vi på, at man skal gøre det lettere at købe grønt, økologisk og miljøvenligt.

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

Nej. Socialdemokratiet vil gerne fremme og styrke økologien. Både i Danmark og i EU. Men det må ikke gå ud over velfærden i Danmark. Det vil være en stor udgift for staten, hvis momsen fjernes på eksempelvis økologiske varer. Derfor mener vi ikke, det er klogt.

Margrete Auken, Socialistisk Folkeparti

Ja. Men man skal passe på at det ikke bremser smarte teknologier i de giftfri landbrug, for eksempel når vi vil beskytte eller udvikle biodiversiteten.

3. Stærkere klima- og naturkrav i EU's økologiregler

Peter Kofod, Dansk Folkeparti

Ja. Vi synes, at de danske økologiske krav er fine, men vi er da åbne for at se, hvorvidt der skal bygges mere på, på sigt. Dog har vi set, at EU er lidt fodslæbene på det her punkt. En høj bund, så vi som land selv kan bygge ovenpå, ser vi da gerne.

Nikolaj Villumsen, Enhedslisten

Ja. I Enhedslisten mener vi, at det er vigtigt at økologien hele tiden udvikler sig henimod at være mere og mere natur- og klimavenligt og derfor er det vigtigt løbende at hæve barren for EU's økologiregler, så der bliver sat skub i en videreudvikling af det økologiske landbrug. I Danmark har vi traditionelt stillet højere krav til økologi end i de andre europæiske lande, men efter de harmoniserede EU-regler trådte i kraft, er det ikke længere muligt, selvom der egentlig er en villighed hos de danske økologer til at hæve barren og stille højere krav til økologien. I fremtiden bliver klima- og naturperformance en afgørende konkurrencepartmeter og ambitiøse krav til klima- og naturkrav i EU’s økologiregler vil derfor både være til fordel for landmændenes økonomi og positionering på verdensmarkedet, men i den grad også for vores natur og klima.

Pernille Weiss, Konservative Folkeparti

Nej. Det er rigtig godt, at vi har fælles standarder på området og en fælles øko-mærkning. Hvis vi skærper kravene rigtig meget, så risikerer vi at opstille nogle krav, som meget få lande kan leve op til. Det vinder vi ikke noget ved.

Jeppe Kofod, Socialdemokratiet

Ja. Jeg synes, det er helt oplagt, at der stilles endnu større krav til økologi i EU. Derved kan vi både udvikle økologien sådan, at den bliver endnu grønnere, mens vi kan styrke danske økologers konkurrence fordi, vi allerede stiller klima- og naturkrav i Danmark.

Morten Løkkegaard, Venstre

Ja. Det er jeg ikke afvisende over for. Vi skal alle levere, hvis vi skal sætte fart på den grønne omstilling for alvor, så dette kan godt være en løsning. Jeg og Venstre er åbne over for at se på det.