5 skarpe om dansk økologipolitik

Tilmeld dig til nyhedsbrevet om politisk nyt på okologisk.nu og få besked om nye undersøgelser.

Pressemeddelelse: Partirundspørge - Nyt grønt flertal vil mere økologi - også i de offentlige køkkener.

Spørgsmål

Se alle partiers svar nedenfor.

1. Økologimål for 2030

Vil du arbejde for vedtagelse af Økologisk Landsforenings forslag til en ny målsætning for økologisk areal og markedsudvikling, svarende til 30 procent af landbrugsarealet og 30 procent af det danske fødevareindkøb i 2030?

2. Investering i øko-marked og -innovation

Vil du arbejde for en Økologisk Vækst- og Innovationspakke, på minimum 60 mio. kr. årligt, således at indsatsen for økologisk markedsudvikling, forbrugeroplysning, uddannelse og innovation igen tilnærmere sig tidligere niveauer?

3. 60% økologi i offentlige køkkener

Vil du arbejde for genetablering af en national målsætning om 60 procent økologi i de offentlige køkkener?

4. Pulje for klima og økologi i kommunale køkkener

Vil du arbejde for genetablering af puljen til støtte af den uddannelsesindsats i offentlige køkkener, der har fremmet omlægning til økologi og til sundere og klimavenlige måltider med mere grønt, mindre kød og mindre spild?

5. Mere økologiforskning

Vil du arbejde for en årlig bevilling til økologiforskning på minimum 40 mio kr., for at styrke de danske økologers konkurrencedygtighed og skabe ny viden og nye løsninger i økologi for klimaet, dyrevelfærden og miljøet?

Svar

Se meget gerne de uddybende svar fra partierne under tabellen.

  1. Økologimål for 2030 2. Investering i øko-marked og -innovation 3. 60% økologi i offentlige køkkener 4. Pulje til kommunale køkkener 5. Mere økologiforskning
Christian Poll,
Alternativet
Ja Ja Ja Ja Ja
Lise Bech,
Dansk Folkeparti
Ja Ja Ja Nej Ja
Søren Egge Rasmussen, 
Enhedslisten
Ja Ja Ja Ja Ja
Klaus Riskær,
Klaus Riskær Pedersen
Ja Ja Nej Ja Ja
Mette Abildgaard, 
Konservative Folkeparti
Nej Ja Ja Ja Ja
Anne Grønlund, 
Kristendemokraterne
Nej Nej Nej Nej Nej
Carsten Bach,
Liberal Alliance
Nej Nej Nej Nej Ja
Ida Auken,
Radikale Venstre
Ja Ja Ja Ja Ja
Simon Kollerup,
Socialdemokratiet
Ja Ja Ja Ja Ja
Trine Torp, 
Socialistisk Folkeparti
Ja Ja Ja Ja Ja
Thomas Danielsen, 
Venstre
Nej Nej Nej Ja Nej

Vi har desværre ikke modtaget svar fra Nye Borgerlige og Stram Kurs.

Uddybende kommentarer

1. Økologimål for 2030

Christian Poll, Alternativet

Ja. Og vi vil mere end det. I Alternativet arbejder vi for at landbruget omlægges til 100 pct. økologi senest i 2040. Vi ønsker et landbrug uden brug af farlig kemi til gavn for vores fødevarer, vores drikkevand og biodiversiteten.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Ja. Dansk landbrug er noget af det bedste i verden, og ØLs forslag til ny målsætning i 2030 lyder som en sandsynlig målsætning, som jeg ser positivt på.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Enhedslistens mål er 100 % økologisk landbrug. Samtidig med at vi vil reducere landbrugsarealet så der bliver plads til mere natur og skov.

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Men det skal tænkes sammen med vores forslag om oprettelse af en grøn fond for landbruget.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Nej. Jeg vil gerne arbejde for mere økologi. Siden 2016 har vi omlagt, hvad der svarer til 150 fodboldbaner om dagen til økologisk landbrug, og vi har afsat masser af støttemidler til økologi. Men landbruget og ikke mindst efterspørgslen skal kunne følge med, og jeg tror, at 30% i 2030 er urealistisk.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. KD mener, at det er vigtigt, med en bæredygtig udvikling, også inden for landbrug og fødevarer. Men vi har ikke konkrete mål i forhold til økologi.

Carsten Bach, Liberal Alliance

Nej. Det skal være efterspørgslen på økologi, der skal drive markedet ikke politiske målsætninger om omlægning til specifikke driftsformer.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. Økologisk produktion kan hjælpe os til at stoppe for sprøjtning ovenpå vores drikkevand.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Jeg mener, der er brug for nye målsætninger for økologien. Vi er kommet langt med den grønne omstilling i Danmark fordi, vi har turde sætte ambitiøse målsætninger. Socialdemokratiet er derfor klar til at gå i dialog med folketingets øvrige partier for at indføre nye ambitiøse målsætninger for økologien.

Thomas Danielsen, Venstre

Nej. Vi arbejder med succes på at omlægge så meget som muligt til Økologi. Vi har dagligt omlagt hvad der svarer til 150 fodboldbaner fra konventionelt- til økologisk landbrugsjord over de sidste to år.

2. Investering i øko-marked og -innovation

Christian Poll, Alternativet

Ja. Alternativet vil have flere økologiske landmænd. Derfor ønsker vi over en 3-årig periode at afsætte 2 mia. kr. ekstra til den økologiske omlægning. Vi ønsker samtidig at alle landbrugsuddannelser indeholder uddannelsesforløb om økosystemforståelse og naturpleje, så vi i fremtiden får skabt et mere bæredygtigt landbrug. Også i folkeskolen skal en indsats gøres – Alternativet ønsker bæredygtighed på skoleskemaet og at der undervises i plantebaseret kost. Dertil har vi i Alternativet forslag, der skal afsøge mulighederne for innovative og klimavenlige dyrkningsmetoder og -systemer.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Ja. Der er mange gode indsatser i forslaget, som jeg gerne vil arbejde for. Jeg kan tvivle lidt på beløbets størrelse.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Det er utroligt vigtigt at der er penge til udvikling af økologien.

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Vi vil meget mere end det. Vi foreslår at der oprettes en grøn fond, som skal sætte fokus på den grønne omstilling af landbruget, kombineret med en gældsomlægning.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Ja. Jeg vil gerne arbejde for at fremme det økologiske marked. Vi har faktisk vedtaget en vækstplan for økologien, hvor vi har afsat midler til udviklingsaktiviteter og forskning. Men vi bør kunne finde flere midler.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. KD mener, at det er vigtigt, at forske i bæredygtighed og bæredygtig udvikling, også inden for landbrug og fødevarer. Men vi har ikke konkrete mål i forhold til økologi.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. Radikale Venstre har afsat 400 mio. kr. til at forske i grønnere landbrug. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal gøre landbruget grønt.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. I Socialdemokratiet vil vi have økologipolitikken tilbage på rette kurs. Derfor er vi også klar til at investere flere midler i økologien end i dag. Derved kan vi fremtidssikre Danmarks position som verdens førende økologination.

Thomas Danielsen, Venstre

Nej. Jeg vil ikke garanterer bestemte beløb til bestemte formål i al fremtid. Men ja, vi skal investerer massivt i omlægningen og udviklingen.

3. 60% økologi i offentlige køkkener

Christian Poll, Alternativet

Ja. Alternativet ønsker at fødevareindkøbet i offentlige institutioner som fx børnehaver, skoler, sygehuse og plejehjem består af 90 pct. økologi.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Ja. Jeg synes det er skubbet fint i gang med offentlige midler allerede. Mange offentlige køkkener arbejder med, og sætter en ære i at få Det Økologiske Spisemærke.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Ja, men nogle kommuner har vist at man kan komme op på 90 % på det samme budget. Så 60% må ikke blive en sovepude.

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Nej. Det må institutioner, bestyrelser, forældre etc. beslutte. Jeg vil gerne være med til en målsætning om fødevarer af høj kvalitet.

Mette Abildgaard, Konservative Folkeparti

Ja. Det er vigtigt, at det offentlige er med til at trække udviklingen i den rigtige retning. Derfor skal vi have mål for økologi i det offentlige.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. KD mener, at det er vigtig med bæredygtighed, også inden for landbrug og fødevarer. Men vi har ikke konkrete mål i forhold til økologi i offentlige køkkener.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. I børnehaverne vil vi gå endnu længere: her skal køkkenpersonalet have mere uddannelse, så de kan nå 90% økologi.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Vi er klar til at opstille nye mål for økologien, og vi vil gerne fremme økologien i offentlige og statslige køkkener. Vi mener dog, at det skal være op til den enkelte kommune at afgøre, om der skal være en målsætning, og hvor høj denne skal være.

Thomas Danielsen, Venstre

Nej. Det har vi ikke nogen aktuelle planer om.

4. Pulje til kommunale køkkener

Christian Poll, Alternativet

Ja. Alternativet mener at det offentlige skal gå forrest i den grønne omstilling. Vi ser gerne, at der mindst er én spis-grønt-dag om ugen på alle offentlige institutioner. Derfor skal uddannelsesindsatser i det offentlige også støttes.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Nej. Jeg synes det er skubbet fint i gang med offentlige midler allerede. Mange offentlig køkkener arbejder med, og sætter en ære i at få Det Økologiske Spisemærke.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Ja vi har brug for at der er midler til efteruddannelse. Det kræver viden at gå fra frikadeller til falafel. Jeg ser gerne at vi indfører at man har ret til et plantebaseret måltid i den offentlige bespisning.

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Men skal gælde hele fødevarer branchen.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. KD mener, at det er vigtigt, at forske i bæredygtighed, også inden for landbrug og fødevarer. Men vi har ikke konkrete mål i forhold til forskning i økologi eller uddannelsesindsatsen i offentlige finansieret køkkener.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. Omlægning af offentlige køkkener er en helt oplagt måde at gøre landbruget grønnere.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Sidst vi sad i regering lavede vi to økologiplaner, hvor et af elementerne netop var en indsats for at udbrede økologien i det offentlige. Jeg vil arbejde for, at økologiindsatsen kommer tilbage på sporet. Derfor mener jeg, at der skal gennemføres tiltag, der kan fremme økologien i offentlige og statslige køkkener.

Thomas Danielsen, Venstre

Ja. Det er et område, som vi mener man bør satse på, ja.

5. Mere økologiforskning

Christian Poll, Alternativet

Ja. I Alternativet har vi en række forslag om forskning og uddannelse i økologisk landbrug. Vi foreslår eksempelvis en ny flerårig finansiering af forskningsindsatsen i økologisk fødevareproduktion, der har fokus på at videreudvikle ressourceeffektiviteten og recirkuleringen af næringsstoffer.

Lise Bech, Dansk Folkeparti

Ja. Jeg synes økologiforskning er meget vigtigt.

Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten

Ja. Der er brug for at udvikle andre sorter og husdyrracer end hvad det traditionelle landbrug bruger. Samt midler til at udvikle lugerobotter og andre maskiner.

Klaus Riskær Pedersen, Klaus Riskær Pedersen

Ja. Men det skal tænkes sammen med vores forslag om oprettelse af en grøn fond for landbruget.

Anne Grønlund, Kristendemokraterne

Nej. KD mener, at det er vigtigt, at forske i bæredygtighed, også inden for landbrug og fødevarer. Men vi har ikke konkrete mål i forhold til forskning i økologi.

Carsten Bach, Liberal Alliance

Ja. Liberal Alliance har en fuldt finansieret klimaplan, hvor der afsættes 3,7 mia kr. ekstra hvert år frem til 2030 til forskning i nye teknologier og løsninger, der kan fremme den grønne omstilling.

Ida Auken, Radikale Venstre

Ja. Radikale Venstre har afsat en pulje på 400 mio. kr. til forskning i grønnere landbrug – her er det oplagt at forskning i økologi bliver prioriteret.

Simon Kollerup, Socialdemokratiet

Ja. Det er afgørende, at Danmarks økologipolitik har et skarpt fokus på at udvikle økologien sådan, at økologien bliver endnu grønnere og produktionen endnu mere effektiv. Derfor mener jeg, at der skal investeres i forskning i nye løsninger inden for økologien.

Trine Torp, Socialistisk Folkeparti

Ja. SF arbejder for at styrke forskning i grøn omlægning af landbruget. Hvor meget den årlige bevilling skal være på, har vi ikke lagt os fast på

Thomas Danielsen, Venstre

Nej. Det er et område vi skal satse på og forske i, men jeg vil ikke lægge mig fast på et bestemt beløb. Det kan være mere og det kan være mindre. Det afhænger blandt andet af de konkrete projekter.