Småskala-pakke

Lejre Kommune og Økologisk Landsforening har i fællesskab formuleret et indspil til hvordan, der skabes bedre muligheder for de mindre fødevareproducenter i Danmark.