Red grundvandet - vælg økologi!

Gulddreng er genopstået for en god sag. For at bevare det rene grundvand.
Gulddreng genopstår for at redde grundvandet

Red grundvandet - vælg økologi!

Samarbejdet med Malte Ebert og hans alter ego, Gulddreng, er et led i Ren Madglædes grundvandskampagne. Kampagnen vil med et glimt i øjet vil fortælle det glade budskab, at du med en lille økologisk indsats kan gøre en stor forskel for grundvandet.

Den aktuelle baggrund for kampagnen er, at vi i Danmark i mange år har været så heldige, at vi bare kan pumpe grundvand op og sende det ud som drikkevand i vores haner uden videre rensning.

Men de seneste årtier er der fundet pesticider i mere og mere grundvand. Inden for de sidste par år er der fundet usædvanligt mange og nye rester af pesticider i danske drikkevandsboringer.

Skal vi sikre rent drikkevand til vores børn og børnebørn, kræver det handling NU!

3 skarpe – og svar

1. Hvorfor sætte fokus på vores drikkevand her og nu?

Mere end fire ud af ti drikkevandsboringer indeholder rester af pesticider. Det viser den sidste nye opgørelse fra det geologiske datacenter GEUS fra marts 2019. Helt præcist er der fundet rester af pesticider i 41,1 procent af 2728 prøver i drikkevandsboringer. I 11,4 procent af prøverne blev der konstateret pesticidrester over grænseværdien. Til sammenligning blev der ifølge en GEUS-rapport i 2017 fundet pesticidrester i 32,5 procent af vandboringerne.

Pesticidresterne i grundvandet bekymrer danskerne. For eksempel har en undersøgelse lavet for Danmarks Naturfredningsforening vist, at over 80 procent af danskerne er bekymrede over, at der findes rester af pesticider i drikkevandet.

2. Er køb af økologisk mad en garanti for at undgå pesticider i grundvandet?

EU og de økologiske organisationer har godkendt nogle få midler til anvendelse i økologisk frugt og grønt, men kun stoffer, der også findes i naturen eller anvendes i fødevarer. I økologisk frugtavl bruges der naturligt forekommende mineraler og salte som f.eks. ler, svovl, kobber, olier og stoffer, der er godkendte i fødevarer, samt udtræk af planter eller bakterier.

På 97 procent af det økologiske landbrugsareal herhjemme, anvendes ikke sprøjtemidler. Og der må ikke bruges systemiske eller syntetiske midler, som ikke allerede kan findes i naturen.

Fagfolk hos vandselskabernes organisation DANVA vurderer, at ingen af de tilladte pesticider i økologisk landbrug havner i grundvandet. Desuden fremhæver DANVA økologisk landbrug som en god løsning i forhold til at sikre rent grundvand uden pesticidrester.

Derfor er økologi er et langt sikrere valg i forhold til at undgå pesticider.

3. De pesticider, der findes i vores grundvand: Er det ikke i så små mængder, at de ikke er farlige?

Pesticider findes i små mængder sammen med mange andre forskellige stoffer i grundvandet. Med de nuværende målemetoder er der i alt fundet mere end 40 forskellige pesticider i vores drikkevand.

Det kan gode være, at de enkelte stoffer ikke enkeltvis er sundhedsskadelige, men den samlede effekt er ikke undersøgt. Derfor mener vi, at man ud fra forsigtighedsprincippet bør skåne grundvandet mest muligt for mødet med pesticider og andre stoffer.

Beregn og læs mere her

Hver gang du vælger økologisk, sparer du grundvandet for mødet med sprøjtegifte. Læs mere om grundvand her.