Økologiske får

Økologiske får bruges som malkefår, til fåreuld, til naturpleje og til slagtning. Uanset hvad, skal de have adgang til græsarealer i sommerhalvåret og have økologisk grovfoder hele året.

På græs om sommeren

Får skal have adgang til græsarealer fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene og dyrenes fysik tillader det. Dyrene skal være på græsningsarealet minimum seks lyse timer dagligt. I stalden må de kun bindes kortvarigt.

Økologisk foder

Fåret skal have adgang til foder, der er økologisk dyrket og fremstillet. Mindst 60 % af foderet skal komme fra landmandens egen bedrift. Økologen skal tage hensyn til fårenes biologiske og adfærdsmæssige behov. Fåret er en lille drøvtygger. Dens fordøjelsessystem ligner meget koens. Fåret har bare endnu større behov for groft foder.

Malkefår, lammekød og fåreuld

Det er almindeligt, at økologiske fåreavlere specialiserer sig i enten kød og uld eller kød og mælk. Til specialiseringen hører valg af race eller krydsning af flere racer. Typisk bliver de største racer brugt i kød og mælkeproduktionen, mens de lettere racer kan udmærke sig ved specielt god uldkvalitet. Får er også velegnede i naturpleje, som kan være et betydeligt supplement i indtjeningen ved fårehold.

Økologiske malkefår

Alt efter race får et får typisk mellem et og tre lam om året. I økologisk produktion skal lammene have mælk i mindst 45 dage. Nogle tager lammene fra moderfåret efter nogle dage og fodrer dem separat, mens andre lader dem gå med moderfåret en del af døgnet og malker fåret samtidig. Fåret malkes i seks-ti måneder alt efter race og bedrift. I Danmark bliver det meste fåremælk leveret til mejeri og forarbejdet til specialoste.

Økologisk lammekød

Fåret parres i efteråret, alt efter hvornår man ønsker at få lammene. Fra parring til læmning (fødsel) går der ca. fem måneder. Et lam vil typisk blive fodret til det vejer 45-50 kg. Det svarer til ca. 20-25 kg lammekød. Alt efter race vil lammet blive slagtet, når det er mellem tre og seks måneder gammelt.

Økologisk fåreuld

Priserne på uld er meget lave. Det er i virkeligheden kun økonomisk interessant, hvis man også selv forarbejder ulden til eksempelvis garn og strikker den til en færdigvare

Sunde får

Sygdomme skal først og fremmest forebygges. Hvis fåret er sygt skal det behandles. Kød og mælk skal tilbageholdes mindst dobbelt så lang tid som i konventionel produktion.