Styrk dit direkte salg af lokale økologiske fødevarer

Økologisk Landsforening har i 2018 gennemført en række kurser for økologiske landmænd og mikroproducenter og etableret netværk, der styrker deltagerne i lokalt og direkte salg.
Styrk dit direkte salg af lokal økologi

Lokale fødevarer er stadig en aktuel trend hos forbrugerne, men det kan være svært at komme i gang og fastholde det lokale og direkte salg. En væsentlig forudsætning for succes med lokal og direkte afsætning af økologiske fødevarer er, at man kender de øvrige parter i kæden, deres behov samt muligheder og barrierer for øget salg.

Netværk styrker lokalt salg

Hypotesen var, at netværk er en velegnet metode til at skabe fælles kendskab, til at udveksle viden om muligheder og barrierer for øget samhandel og til at finde løsninger på konkrete problemer. Netværk kan etableres såvel vertikalt i kæden som med deltagere af avlere, forarbejdere eller slutbrugere alene. 

Der er i 2019 etableret følgende fire netværk i regi af projektet 'Lokal og direkte afsætning':

 • Kokke-netværk (Aarhus-området)
 • Slagter-netværk
 • ØKO Vin
 • ØKO Grønt Øst

Alle netværk har vist sig værdifulde for deltagerne, der har løst konkrete problemer eller fundet veje til at håndtere udfordringer, der er forbundet med direkte køb/salg. Tre af netværkene fortsætter aktiviteterne efter projektperioden, og nogle åbner for at optage nye deltagere.

Beskrivelse af netværk og deres resultater

Gode råd til dig, der vil arbejde med direkte salg

Undervurder ikke opgaven med direkte salg. Når man sælger direkte, er man både avler, købmand og PR-bureau – tre vidt forskellige men lige vigtige fagområder at mestre.

 • Uddan dig til direkte salg, skaf de nødvendige kompetencer.
 • Dan/opsøg netværk – enten med ligesindede eller med dine kunder/leverandører
 • Sæt jer om samme bord – afstem forventninger og se hinandens udfordringer.
 • Vær åben for, at andre ser verden på en anden måde end du.
 • Følg op på salg til professionelle kunder. Er kunderne tilfredse? Hvorfor kommer de (ikke) igen?
 • Ram dine kunders købsargument. Det er kunden, der bestemmer, om din kommunikation er god.
 • Brug dine ambassadører (kokke, trofaste kunder etc.)
 • Glem beskedenheden. Fortæl det, hvis du har et godt produkt.
 • Kommuniker din unikke historie. Hvad gør dit produkt helt særligt ift. andres? Hvordan støtter det din kundes brand/selvforståelse?
 • Guid kunderne, hvis dit produkt er specielt/skal tilberedes på en særlig måde.
 • Prioriter din tid og lav en plan

Læring og erfaringer

 • Når man sælger direkte, er man både avler, købmand og reklamebureau. Det er svært at prioritere købmandskab og markedsføring, når andre opgaver presser sig på – fx i vækstsæsonen, når der er travlhed i marken.
 • Gennemgående oplever landmænd i netværkene, at genkøb er det svære – ikke kundens første køb.
 • Netværk kan flytte holdninger og varer og skabe udvikling.
 • Netværk er en enorm kilde til ny viden for deltagerne.
 • Den enkelte skal finde sin egen løsning – men denne modnes med fordel i netværk
 • Netværket følger med og støtter, når man skal føre sine beslutninger ud i livet (fx på Facebook)
 • Det er ikke synligt, hvem der interesserer sig for lokalt og direkte salg. Det er svært at finde hinanden.

Uddannelsesdage

I en række uddannelsesdage har vi sat fokus på at give deltagerne den nyeste og opdaterede viden om hvordan, man udvikler sit direkte salg. Se beskrivelser af kurserne nederst på siden. 

Hent information om uddannelsesdage til print

Hent information om netværksdage til print

 

Læs mere om netværks- og uddannelsesdagene her: