Velfærd og sygdomme hos økologisk kvæg

Økologisk Landsforenings projekter om velfærd for kvæg og forebyggelse og behandling af sygdomme.

I projekterne finder du mere viden om muligheder for at arbejde med velfærd hos kvæg og om forebyggelse og behandling af sygdomme.