Økologiske fisk, krebs og muslinger

Kun opdrættede fisk og krebs må sælges som økologiske. Det skyldes, at man ikke kan kontrollere de forhold, de lever under i naturen. Det vil sige, at økologiske fisk og krebs lever i dam- eller havbrug. Økologiske muslinger opdrættes på liner over havbunden.

Naturen omkring dambruget

Økologisk opdræt af fisk skal belaste den omgivende natur så lidt som muligt. Vilde fisk skal kunne svømme forbi dambruget i naturlige vandløb, og rovdyr og fiskeædende fugle skal holdes væk med hegn eller andre fredelige midler.

Det vand, der udledes fra dambruget skal indeholde så få næringsstoffer og så meget ilt, at den vilde omkringliggende natur ikke lider overlast.

Økologisk foder

Plantedelene i det økologiske fiskefoder skal være økologiske, mens fiskemel og -olie skal være fra bæredygtige bestande af vilde fisk og fraskær fra fiskeindustrien. Kunstige farvestoffer og gensplejsede ingredienser (GMO) er forbudte.

Ingen tilsætningsstoffer

I opdræt af økologisk fisk bruger man ikke stoffer som formalin, kloramin-T og kobbersulfat, der bruges til rengøring og desinficering i de konventionelle hav- og dambrug.

Se forskellen

undefined

Download plakat - lige til at printe ud

Supplerende information om forskellen mellem økologiske og konventionelle fisk

Sunde dyr uden stress

Økologiske fisk skal leve under forhold, der ligner naturen med strømmende vand og nok ilt. De skal have god plads til at bevæge sig naturligt uden at skade hinanden.

Fiskene må højst få medicin én gang i deres levetid. I praksis bliver økologiske fisk dog meget sjældent syge, så de færreste fisk får medicin. De økologiske fisk skal desuden tilses af en dyrlæge minimum én gang årligt.

Krebs

Det er kun opdrættede krebs, der kan sælges som økologiske, da det ikke er muligt at kontrollere de forhold, som krebs i naturen lever under.

Krebsenes foder skal være økologisk. De skal have god plads, så de kan bevæge sig naturligt, og de skal have adgang til skjul, da krebs uden skjul, kan finde på at angribe hinanden.

Vandet der udledes fra krebsebruget må ikke forurene den omkringliggende natur. Rovfisk, -dyr og -fugle skal holdes væk med hegn og andre fredelige midler. De rengøringsmidler og -metoder, der benyttes skal være godkendte og forureningsfri.

Muslinger

Økologiske muslinger er opdrættet på liner, der hænger i vandet et stykke over bunden. Nogle konventionelle muslinger kommer fra fiskeri, hvor havbunden skrabes - en metode, der kritiseres for at påvirke vandmiljøet negativt. Desuden er de økologiske muslinger fri for miljøskadelige stoffer og tungmetaller.