Sædskifte

Den økologiske landsmands bedste våben i kampen mod sygdomme og skadedyr er sædskifte. Sædskifte betyder, at der veksles mellem de afgrøder, der dyrkes på marken. Sygdomme og skadedyr foretrækker nemlig bestemte afgrøder og ved at skifte mellem afgrøder, kan landmanden undgå sprøjtegifte.

Variation i afgrøderne

Et sædskifte er den rækkefølge af afgrøder, der er på en mark gennem årene, og det har stor betydning i økologisk landbrug. Det er afgørende for at begrænse sygdomme og skadedyr. Samtidig er det vejen til at styre mængden af næringsstoffer og ukrudt i jorden. I en sund og frugtbar jord kan man få smådyr og planter til at arbejde sammen og ad den vej skabe afgrøder af høj kvalitet. Dermed behøver landmanden ikke tilføre næring gennem kunstgødning.

I det konventionelle landbrug kan kemisk sprøjtning i nogen grad bekæmpe sædskiftesygdomme og ukrudt, så det er muligt at dyrke korn mange år i træk på samme mark. Derudover kan mangel på næringsstoffer klares med kunstgødning til planterne.

Fordele og ulemper

Sædskiftet afspejler den biologiske indsigt og viden om økologisk dyrkning. Det viser, i hvor høj grad driftslederen er i stand til at udnytte denne indsigt og viden. Formålet med sædskiftet er at udnytte de fordele, dyrkningen af en afgrøde medfører samtidig med, at man mindsker de ulemper, den medfører. Alt sammen for at kunne udnytte jord, arbejde, kapital, energi og næringsstoffer optimalt - også på langt sigt.

Praktiske hensyn og økonomi

Det er nok muligt at opstille et fornuftigt sædskifte ud fra rene biologiske betragtninger. Men i praksis vil der altid være en lang række andre hensyn, der også skal tages i betragtning for at få et optimalt resultat. For eksempel er afsætningsmuligheder og prisen på den enkelte afgrøde et vigtigt økonomisk forhold, som betyder noget ved valg af afgrøde. Sædskifte- og markplanen bliver derfor et kompromis mellem de biologiske mål på den ene side og de mere praktiske og økonomiske hensyn på den anden side.

Økologisk landbrug skal kunne betale sig for den enkelte landmand. Ellers vil der hurtigt blive færre af dem. De økonomiske hensyn er derfor vigtige for at fastholde et marked og få flere økologiske varer ud til forbrugerne.