Offentlige udbud - gode råd

Her kan du finde gode råd til at skrue udbud sammen, som gør det lettere at indkøbe økologisk.

Gode råd om udbud

DOWNLOAD "Mere økologi i offentlige indkøb" (PDF)

Økologi i offentlige indkøb

Problemstillinger, set med grossistens øjne:

 • Udbuddene tager udgangspunkt i konventionelle varekataloger, derfor svært at komme ind med specifikke varer (som økologisk grossist)
 • Det virker tilfældigt hvad der bliver skrevet ind i indkøbsaftalerne. Helgarderinger der ikke tager et realistisk udgangspunkt i det enkelt køkkens behov
 • De der laver udbudsmaterialet har ikke tilstrækkelig kendskab til hvilke varer der er tilgængelige. Det er ønskelister frem for reelle varelister
 • Man skal ofte kunne levere konventionelle erstatningsvarer
 • Problematisk at skulle give faste priser 1 år frem på frugt og grønt (ok med fast max pris men forpligtet til at følge prisen nedad)
 • Det er svært at lave håndfaste kontrakter på faste aftag og priser, fordi ingen kommuner følger dem
 • For at kunne byde, er det nødvendigt at kende omsætning og forbrug. Disse tal skal desuden hænge sammen (derfor vigtigt at regne efter)
 • Udbud burde i højere grad være delt op i varegrupper, så flere leverandører ikke allerede på forhånd udelukkes
 • Logistik. Svært at få fuld udnyttelse af bilerne pga. snævert tidsinterval for levering
 • Trods sammenlignelige og konkurrencedygtige priser, giver de returkommission til operatører. Kunden siger, at de ikke har råd til at tage imod øko. grossistens tilbud. Uigennemskueligt.(Ikke relevant indenfor det offentlige)

Løsningsmuligheder:

 • Sanktioner overfor konventionelle leverandører, hvis for mange økologiske varer gentagende gange erstattet med konventionelle
 • Krav om at grossisten skal være reelt leveringsdygtige på de varer der er givet bud på (lagerførende)
 • Opfordring til kommunerne/forvaltningerne - tværfaglig sparring på fødevareområdet
 • Differentiere i leveringstidspunkter. Grossisterne skal være mere "lydhøre" overfor køkkenernes krav til leveringstidspunkt. Men kunderne skal også blive bedre til at planlægge
 • Minimumsgrænser for levering, færre leverancer giver billigere priser (og bedre CO2 regnskab)
 • Synliggøre priser ved at skrive leveringsgebyr på faktura
 • Mulighed for mere indsigt i de udbud der er i gang, mulighed for at stille spørgsmål og blive taget med på råd