Fred for fluer

Fluer kan være en stor plage i økologisk mælkeproduktion. Det skyldes, at det ikke er tilladt at bruge kemiske midler til at bekæmpe dem. Vi tester nye metoder mod flueplagen.

Projektets formål er at:

  • befri økologiske kreaturer fra at blive plaget af stuefluer, stikfluer og plantagefluer.
  • undersøge omfanget af sommermastitis i økologiske besætninger.
  • afdække eventuelle forskningsbehov.

Formidler eksisterende viden

Projektet indsamler og formidler eksisterende viden til økologiske mælkeproducenter.

I samarbejde med Skadedyrslaboratoriet på Århus Universitet indsamler og bearbejder vi eksisterende viden om stuefluen, stikfluen og plantagefluen. Vi har fokus på fluernes biologi, forekomst og kendte metoder til at regulere generne fra dem i kvægbruget.

Tester ny viden

Projektet tester og formidler nye metoder til at regulere flueplagen:

  • Vi afprøver vandforstøvere og ventilatorer til regulering af fluernes aktivitet under malkning.
  • Vi kontakter en række leverandører af vandforstøvere og ventilatorer til at sætte op i malkestalden og på opsamlingspladsen.
  • Landscentret besøger og interviewer et repræsentativt udsnit af brugerne. Det resulterer i en Farm Test, der er en del af projektet.

Materialet formidles i en pjece og artikler på internettet.

Læs Faktaark

Læs Farm Test

 

Projektperiode: 01.01.08 - 31.12.08