Kvalitetsmælk med malkerobot på naturarealer

Kan mobile malkerobotter sikre produktion af mælk af særlig høj kvalitet? Et projekt om malkerobotter undersøger potentialet for produktion og afsætning af mælk tappet i særlige naturområder. Formålet er at forene mælkekvalitet og naturpleje.

Efterspørgslen på differentierede landbrugsprodukter med unikke fortællinger om oprindelse og tilblivelsesproces er et vigtigt parameter for afsætning. Mælk er ikke bare mælk. Der sondres mellem jersey-mælk, økologisk mælk, gårdmælk med mere. Malkekøer, der græsser på et særligt naturareal, er endnu en differentiering, som vil give mælkeprodukterne en speciel smag og en unik historie.

Mælkekvalitet og naturpleje

Aarhus Universitet har i samarbejde med firmaet SAC udviklet mobile malkerobotter. Om sommeren flyttes robotten ud i marken på udvalgte naturarealer, og om vinteren flyttes den hjem til gården. Robotten malker i dag hos en enkelt mælkeproducent, mens endnu en robot er under projektering hos en anden producent.

Den mobile malkerobot skal udvikles, så den bliver hypermobil, energivenlig, giver let kotrafik, færre alarmopkald til landmanden og højere mælkekvalitet. Malkerobotten gør det muligt at producere en særlig form for kvalitetsmælk fra udvalgte naturperler. Samtidig udfører robotten naturpleje i området.

I projektet undersøger vi muligheden for at producere mælk af høj hygiejnisk kvalitet og lav syregrad ved hjælp af brugen af malkerobotter. Projektets formål er at forene mælkekvalitet og naturpleje.

Billigere for nye landmænd at etablere sig

Etableringen af malkerobotter på udvalgte naturarealer vil gøre det muligt for nye landmænd at etablere sig med mere beskedne omkostninger. Om sommeren vil malkekøerne kunne medvirke i naturplejen på offentlige og private arealer. Forpagtningsafgiften for plejeeffekten vil være beskeden eller ligefrem en indtægt til landmanden.

Erfaringer fra projektet

International udvikling i mobil malkning

I 2009 besluttede en international gruppe (GrassMilk) med deltagere fra Danmark, Holland, Frankrig, Sverige, Tyskland og Irland, at det var nødvendigt med en forskningsindsats for at styrke afgræsningen for malkekvægs besætninger. Læs mere om den internationale udvikling i mobil malkning

Alternativ Energiforsyning

Energiforsyningen i de eksisterende mobile robotter sker henholdsvis ved generator og et langt kabel. Begge løsninger er svært forenelige med at malke på naturarealer. Derfor arbejder man på at finde alternative løsninger. Læs mere om alternativ energiforsyning til malkerobotter

Mælkekvaliteten

Se data og detaljer om mælkekvaliteten på de to forsøgsgårde her

Miljøaspekter, mobil malkerobot

Læs om logistik og påvirkning af miljø og landskab ved mobil malkning i marken

Afgræsning i forbindelse med mobil malkerobot

Læs om forskellige løsningsmuligheder vedrørende afgræsning i forbindelse med mobil malkerobot

Mælk fra Naturarealer

I projektet ” Mælk fra naturarealer” er mulighederne for at kombinere moderne malketeknik, naturpleje og unik mælkekvalitet undersøgt. Læs mere om mælk fra naturarealer

 

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.10