Nøgletal for kvægvelfærd

Projektets formål var at sammensætte en række nøgletal, der danner et overskueligt billede af dyrevelfærden i malkekvægbesætninger.

Projektet løb fra 1.1.2008 til 31.12.2008 og havde til formål at sammensætte en række nøgletal, der danner et overskueligt billede af dyrevelfærden i malkekvægsbesætninger. Tallene kan bruges af både landmænd, rådgivere og dyrlæger. På sigt vil tallene blive lagt over i systemet Nøgletalstjek, så de også fungerer som et redskab til benchmarking, hvor man kan sammenligne sundhedstilstanden på forskellige besætninger.Udskriften kan nu bestilles i Dyreregistrering, der trækker data fra Kvægdatabasen, og der er både tale om allerede kendte nøgletal og helt nye tal.

Hvilke parametre, det ny dataudtræk skulle dække, er blevet udvalgt på en workshop med repræsentanter for producenter, rådgivere, dyrlæger og eksperter. Dernæst har en arbejdsgruppe formuleret de konkrete kriterier.

Overblik giver tidlig indsats

Tallene omfatter i alt 25 parametre, bl.a. kalvedødelighed, slagtefund, celletal og mælkeydelse i forskellige laktationer.  Dansk Kvæg har bistået med beregninger og har stået for det tekniske arbejde med dataudtrækket.

Nøgletallene skal nu bruges som redskab på nogle pilotbesætninger, hvorefter udskriften justeres. Det er meningen, at udskriften kan bruges af den enkelte landmand, så han over tid kan se udviklingen på de forskellige parametre for hele sin besætning. På den måde kan problemområder opdages i tide og tiltag, der øger dyrevelfærden, kan iværksættes mest hensigtsmæssigt. Det nye dataudtræk er overvejende baseret på eksisterende data i Kvægdatabasen, men med fokus på de "bløde parametre," der giver indikationer om sundhed og velfærd.

Godt værktøj til sundhedsarbejdet

Overordnet set kan projektet bidrage til øget fokus på dyrevelfærd, både på de enkelte bedrifter og i offentligheden, da nøgletallene tegner et enkelt og overskueligt billede af sundhedstilstanden i besætningerne. Tallene er dermed også velegnede til det videre arbejde med sundhed i økologiske malkekvægsbesætninger i de kommende og igangværende staldskoler.

Læs artikel om projektet og om de nye nøgletal