Kyllinger - hvad er forskellen?

Se forskellen på økologiske og konventionelle slagtekyllinger i Danmark.

Se forskellen - lige til at printe ud

Uddybende noter

Plads og frisk luft

Der må maks gå 10 økologiske kyllinger pr. kvadratmeter, dog max 16 hvis det er mobile huse.

I perioder med risiko for fugleinfluenza kan myndighederne bestemme, at de økologiske kyllinger ikke må komme ud under åben himmel.

Alder ved slagtning

Dyrenes præcise slagtealder afhænger af deres vægt. Økologiske slagtekyllinger vokser noget langsommere end ikke-økologiske. Det skyldes, at økologiske producenter bruger en langsomtvoksende hønserace, for at få sundere dyr, der kan gå ordentligt.

Krav om øko-foder

Økologiske kyllinger skal have mindst 95 % økologisk foder. Det er kun, hvis producenterne ikke kan skaffe nok økologisk foder, at de må anvende konventionelt foder.

I procenterne er ikke medregnet det fiskemel, som kan indgå i foderet, da fisk fra havet ikke kan være økologisk.

Om grovfoder

Grovfoder er fiberrigt foder, fx græs, hø og rodfrugter, der er sundt for kyllingerne og hjælper med at understøtte deres naturlige behov for at rode og skrabe.

Læs mere om produktion af økologiske kyllinger