Adgang til udearealer i produktion af forældredyr, fjerkræ

God management kombineret med vaccination kan reducere de risici, som er forbundet med adgang til ubeskyttede udearealer, og kan måske gøre det muligt at lade forældredyr til økologiske hønsefugle have adgang til ubeskyttede udearealer.

Sygdomsmæssige risici

Udearealer, der kan overflyves og forurenes af vilde fugle, og hvor gnavere og insekter har lettere adgang, vil altid udgøre en risiko mht. smitte. Det er derfor heller ikke overraskende, at forældredyr til økologiske hønsefugle udsættes for større sygdomsmæssige risici, når de gives adgang til ubeskyttede udearealer. Men for bakterielle sygdomme og virusinfektioner kan vaccination og gode managementprocedurer reducere den øgede risiko betragteligt.

De sygdomsmæssige risici for forældredyr til økologiske hønsefugle, der gives adgang til ubeskyttede udearealer og muligheden for at anvende forebyggende foranstaltninger, er blevet vurderet af Økologisk Landsforening i projektet "Adgang til åbne udearealer i forældredyrsproduktion, fjerkræ".

Risici forbundet med Zoonoser

 • Større risiko for fund af eksotiske salmonellatyper i besætninger med adgang til udearealer pga. kontamineringsrisikoen fra vilde fugle, gnavere og insekter. (Der skelnes mellem invasive salmonella typer og eksotiske. De eksotiske går ikke ind i dyret. De invasive typer er: S. enteritidis, S. typhimurium, S. hadar, S. wirchow og S. infantis)
 • Større risiko for tilbageholdelse og nedslagning ved salmonellasmitte i Danmark end i andre EU-lande, da Danmark har skrappere testprotokoller og regler
 • Campylobacter udgør kun en risiko ved slagtning og fortæring af forældredyrene, da smitten ikke overføres til ægget

Risici forbundet med parasitter

 • Udegående dyr har oftere parasitter i mave-tarmkanalen end indegående dyr
 • Parasitterne anses kun for et problem ved massive forekomster med undtagelse af forekomst af Blackhead
 • Der kan behandles mod nogle typer af parasitter (rundorm)

Risici forbundet med bakterielle sygdomme

 • Med vaccination mod de bakterielle infektioner, forventes dødeligheden ikke at være højere end hos konventionelle dyr
 • Vaccination medfører en merpris pr. høne i forhold til konventionelle forældredyr
 • Ved vaccination mod både rødsyge, pasteurella og E.coli ved flytning, skal hønen have fire injektioner. Hos tunge racer må man påregne skader, hvis de alle gives i benet, det bør derfor overvejes om et øget antal vaccinationer er et problem for dyrevelfærden
 • Tilladelse til at anvende autovacciner vil halvere antallet af injektioner fra fire til to

Risici forbundet med virusinfektioner

 • Forøget risiko i udegående flokke i forhold til besætninger under tag eller veranda mht. fugleinfluenza. Smittebeskyttelse kan reducere risikoen
 • Grundet et intensivt vaccinationsprogram mod Newcastle disease skønnes det ikke, at der er forøget risiko for denne sygdom hos udegående dyr
 • IB og TRT: risiko for sygdom er større hos uvaccinerede dyr, da disse sygdomme er almindeligt forekommende og kan smitte med vinden
 • ILT anses alene for en risiko ved kontakt med hobbyfjerkræ

Behov for dansk produktion af forældredyr til økologiske slagtekyllinger

Baggrunden for projektet er, at der er en stor stigning i efterspørgslen af dansk producerede økologiske slagtekyllinger, og de udenlandske producenter af økologiske rugeæg til slagtekyllinger kan ikke følge med den danske efterspørgsel. Der er derfor et stort behov for at få etableret en dansk økologisk rugeægsproduktion.

Da adgang til udearealer er et helt centralt element i økologien, er der et derfor behov for at få afklaret risici og muligheder for at give forældredyrene adgang til ubeskyttede udearealer.

Dokumentation og læs mere