Kløveræg - egenproduktion af kløverfodermidler til økologisk ægproduktion

Projektets formål er at sikre stærkere sædskifter og højere egenproduktion af økologiske fodermidler med kløver på økologiske ægproduktioner.

Formål

Projektets formål er at sikre stærkere sædskifter og højere egenproduktion af økologiske fodermidler med kløver på økologiske ægproduktioner.

Forventede effekter

  • Flere muligheder for at øge selvforsyningsgraden med 100% økologiske fodermidler
  • Lavere foderomkostninger og nedsat transportafstand
  • Bedre sædskifte med høj forfrugtsvirkning
  • Bedre integration af markens og staldens produktion
  • Mulighed for at øge andelen af kvælstofbindende afgrøder i sædskiftet, så fosforudledning kan begrænses uden udbyttenedgang i de resterende afgrøder i sædskiftet

Aktiviteter

  • Kløverfoder til fjerkræ - dyrkning og udfodring: Der udføres dyrkningsafprøvning med registreringer af data om egenproduktionen af kløverafgrøden, som bruges i fodermiddelproduktionen. Desuden udføres udfodringsafprøvninger hos tre økologiske ægproducenter med fokus på at indsamle praktiske erfaringer ved udfodring af kløverfodermidlerne.
  • Udvikling af værktøj til foderplanlægning: "Fodernøglen Økohøns - fodring af fjerkræ med egenproducerede fodermidler i praksis"
  • Videnspredning og implementering: Webkataloget Egenproducerede foderråvarer til økologisk fjerkræ, som er udarbejdet i projektet Den alsidige fjerkræbedrift – med robust sædskifte med grovfoder og selvforsyning med protein, opdateres med ny viden fra afprøvningerne. Der gennemføres desuden Åbent Hus-arrangement og workshop med introduktion til Fodernøglen Økohøns for rådgivere og producenter.

Resultater

Projektets viden og resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden. Resultater fra projektet formidles ligeledes på Fjerkrækongres 2018, på okologi.dk, i Økologi & Erhverv, og i Økologisk Landsforenings nyhedsbrev.

Projektperiode

1. januar 2018 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug.