Bedre fra start med kunstige kyllingemødre

Projektets formål er at overføre og implementere forskningsresultater vedrørende brug af kyllingemødre i praksis og registrere effekten heraf. Det skal undersøges hvorledes brugen af kunstige kyllingemødre påvirker dyrevelfærd og produktivitet i både opdræts- og æglægningsperioden.

Formål

Projektets formål er at overføre og implementere forskningsresultater vedrørende brug af kyllingemødre i praksis og registrere effekten heraf. Det skal undersøges hvorledes brugen af kunstige kyllingemødre påvirker dyrevelfærd og produktivitet i både opdræts- og æglægningsperioden.

Forventede effekter

  • Det forventes, at implementeringen af kunstige kyllingemødre vil nedbringe dødeligheden i æglægningsperioden i kraft af at kunstige kyllingemødre i opdrætsperioden skaber mere robuste hønniker med en intakt fjerdragt uden tendens til fjerpilning eller kannibalisme.
  • Det forventes, at levealderen på hønsene vil stige med 2 uger uden at sænke produktiviteten, hvilket vil resultere i flere æg i løbet af æglægningsperioden, svarende til 6 æg mere pr. høne.
  • Høns med intakt fjerdragt har et lavere foderforbrug, og det forventes derfor at foderforbruget i æglægningsperioden reduceres.  

Aktiviteter

  • Arbejdspakke 1: Dataregistrering og teknikinstallering hos opdrætter
  • Arbejdspakke 2: Dataregistrering hos aftager/ægproducent
  • Arbejdspakke 3: Formidling af data og erfaringer
  • Arbejdspakke 4: Omkostningseffektiviteten
  • Arbejdspakke 5: Udbrede brugen af kunstige kyllingemødre

Resultater

Den praktiske viden, der indsamles i projektet, offentliggøres løbende her på siden. Desuden formidles resultaterne i en trykt guide omkring god praksis, samt i korte, praktiske film. Der vil blive afholdt bedriftsbesøg hos en vært, hvor alle interesserede vil være inviteret. Her formidles både produktionsdata samt landmandens og inventarfirmaets erfaringer. De indsamlede erfaringer og resultater formidles ved oplæg til kongresser som eksempelvis fjerkrækongres. Der skrives artikler til bl.a. Dansk Erhvervsfjerkræ og Økologi og Erhverv.

Artikler

Film

 

Organisering

Projektet styres af Økologisk Landsforening, som primært står for samling af den producerede viden og data, samt formidling og planlægning af bedriftsbesøg og andre møder. Der samarbejdes med Anja Brinch Riber, Aarhus Universitet og Niels Finn Johansen fra SEGES i indsamling og registrering af data i produktionen, og med inventarfirmaet Jyden Bur omkring installering af kunstige kyllingemødre samt sparring om drift og styring af anlæg. Der oprettes en følgegruppe af opdrættere og ægproducenter som følger projektet, kommer med sparring og kommentarer på de løbende resultater og udvikling i projektet.

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2018.

Projektleder

Projektleder 1. januar 2017 - 30. april 2018: Majbrit Terkelsen

Projektleder 31. maj - 31. december 2018: Christina Udby Hansen

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fjerkræafgiftsfonden og Erhvervsudviklingsordningen under Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.


 

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne