Stabil æggeblommefarve

Projektet samler kendt viden om æggeblommefarve i økologiske hønseæg og om muligheder for karotenoider i foder. Efterfølgende laves forsøg med fodermidler og hvordan de påvirker farven på æggeblommer. Effekten af projektet forventes at være, at en attraktiv blommefarve i økologiske æg kan opnås under hensyntagen til det økologiske regelsæt.

Formål

Formålet med projektet er at fremskaffe og samle den viden, som er kendt og dokumenteret om blommefarven i æg fra økologiske høns, herunder muligheder for økologiske fodermidler og/eller grovfoder som indeholder karotenoider, der vides at bidrage til naturlig blommefarve året rundt. På basis heraf vil der efterfølgende gennemføres forsøg med økologiske fodermidler, der analyseres for indhold af karotenoider.

Forventet effekt

Projektet skal danne grundlag for en fremtidig indsats på området, videreformidle tilgængelig viden til producenter og foderstofbranchen og samtidig pege på, hvor der er behov for yderligere indsats i form af forsøg og afprøvninger. Projektet afsluttes med en workshop/temamøde om den attraktive blommefarve i økologiske æg. Her informeres om kendt viden og viden opnået i projektet, og hvor der er udfordringer, som der skal findes løsninger på. På sigt forventes effekten at være, at en attraktiv naturlig blommefarve i økologiske æg kan opnås under hensyntagen til det økologiske regelsæt.

Aktiviteter

Indsatsområde 1 (2014)

Projektmål 1 - At gennemføre et litteraturstudie, som skal fremskaffe og dokumentere kendt viden om, hvorledes man opnår og fastholder en attraktiv blommefarve ved overgang til 100% økologisk fodring. At beskrive, hvor der mangler viden, og hvad der skal iværksættes (indsatsområde 2) for at fremskaffe den manglende viden.

Indsatsområde 2 (2015)

Projektmål 2 - At opnå kendskab til karotenoidindhold i alternative fodermidler/grovfoder til majsglutenmel, deponeringseffektivitet af forskellige karotenoider, karotenoid sammensætning i æggeblommen og relation til blommefarve.

Med baggrund i dokumentationen fra indsatsområde 1 udvælges en række fodermidler og grovfoder til nærmere undersøgelse. Arbejdshypotesen er, at en stabil blommefarve kan opnås i økologisk ægproduktion ved anvendelse af fodermidler og grovfoder, som indeholder både gule og røde karotenoider, og som kan fremskaffes økologisk og er i tilgængelig form året rundt.

Indsatsområde 3 (2015)

Projektmål 3 - At gennemføre en workshop/temamøde om den attraktive blommefarve i økologiske æg.

Når litteraturstudie og fodringsforsøg er gennemført (medio 2015) videreformidles resultaterne på et temamøde eller en workshop. Løsningsmodeller præsenteres, ligesom områder, hvor der fortsat er udfordringer, præsenteres.

 

Projektets resultater fra litteraturstudiet og fodringsforsøget formidles på temadag/workshop i 2015. Herudover vil projektets resultater blive offentliggjort på www.okologi.dk, i Økologi & Erhverv samt relevante fagblade. Der udarbejdes en videnskabelig artikel over forsøgsresultaterne opnået i 2015.

Projektperiode: Januar 2014 - December 2015

Resultaterne vil være tilgængelige på internettet i fem år og stilles gratis til rådighed for alle.