Økologisk biomasse og biogasanlæg

Med økologisk biomasse kan vi recirkulere sikkert affald og ad den vej udfase ikke-økologisk gødning. Biogasanlæg fremmer produktion, miljø og økonomi. Vi vil udvikle et værktøj, som kan beregne økonomien i at bruge biogas som enten gård- eller fællesanlæg.
Biogas kan hjælpe klimaet, miljøet og naturen

Biogas som produceres ud fra afgrøder, gødning og anden biomasse fremmer produktion, miljø og økonomi på økologiske ejendomme. Fordelene kan dog variere meget fra bedrift til bedrift.

Formålet med et nyt projekt er at fremme økologisk biogas som et værktøj, der giver:

  • bedre økologisk produktion
  • større selvforsyning med næringsstoffer
  • vedvarende energiproduktion
  • mindre påvirkning af klimaet
  • større miljøbeskyttelse

Økonomien i biogasanlæg

Som en del af projektet udvikler vi et beregningsværktøj. Værktøjet skal kunne udregne og rådgive, om hvorvidt det er økonomisk fornuftigt at benytte biogasanlæg på egen gård eller deltage i et fælles biogasanlæg.

Derudover laver vi et netværk til at hjælpe de landmænd, der søger information og overblik over, hvad de skal gøre og hvordan de kommer videre.

I projektet opretter vi en biogasportal for økologer, virksomheder m.v. på internettet. Vi laver også workshops og en masse formidling om biogas og biomasse. Som en hjælp til at finde ekstra biomasse og produktion af gødning laver vi en kortlægning over biomassen. Det er nødvendigt for at et anlæg kan blive rentabelt.

Sidst men ikke mindst skal mulighederne i biogas afklares. Herunder vil vi se på mulighederne for at recirkulere næringsstoffer fra biomasse og godkendt affald, så der ikke opstår konflikt mellem produktion af biogas og gødning og de økologiske regler. Det kan være i form af kildesorteret husholdningsaffald, økologisk slagteriaffald, biomasse fra enge og å-dale, kasseret ensilage og hø m.v.

Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.10

ØKO-biogas-netværket

Tilmeld dig vores netværk for biogasinteresserede landmænd, forskere, rådgivere og andre. Så kan du følge med i projektets aktiviteter og deltage i debat og videndeling om biogas og økologi. Netværket er åbent for alle. Opret en profil på Økoforum og tilmeld dig gruppen ØKO-biogas-netværket på nedenstående link.

Læs artikel i Økologi & Erhverv om beregningsværktøj, som udvikles i projektet.

Læs artikel i Økologi & Erhverv om bl.a. et besøg på et tysk gårdbiogasanlæg og økonomien her.