Om biogas erfagrupper

I 2012/2013 samles biogas interesserede landmænd til en række møder i 10 forskellige biogas erfagrupper forskellige steder i Danmark.

Biogas erfagrupperne har til formål, at økologiske landmænd og konventionelle landmænd med omlægningstanker får tilstrækkelig viden om mulighederne for biogasproduktion, til at kunne vurdere om det er rentabelt for deres ejendom.

I de enkelte biogas erfagrupper vil der blive diskuteret, delt viden, lavet konkrete beregninger og fundet nødvendige samarbejdspartnere, alt afhængig hvor langt gruppens deltagere er i tanker eller planer om at etablere biogasanlæg.

Se den information, der blev udsendt om biogas erfagrupper i februar 2012 og status for biogas-erfagrupperne her

Hvis du har lyst til at kigge på mulighederne for økologisk biogas produktion, kan det være relevant at kontakte os, da du måske kan deltage i en gruppe eller danne en omkring din ejendom.

Læs mere

Projektet er støttet af EU's Landdistriktsprogram og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

undefined

undefined

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_dk.htm