Uddannelse i produktion af får, lam og geder

Der er brug for nye tiltag for at bringe harmoni mellem udbud og efterspørgsel af økologisk lammekød af god og stabil kvalitet. For at vende udviklingen for økologisk produktion af får og ged, skal ny faglig viden i spil – i alle led i værdikæden.

Projektets konklusion og resultater

De økologiske fåre- og gedeproducenter har erkendt, at deres slutprodukt skal være af høj kvalitet for at kunne afsættes i det økologiske markedssegment. At de skal have styr på deres foldskifte i forhold til ormebekæmpelse, og at der er meget at hente produktionsøkonomisk ved at optimere deres græsproduktion.

Der er kommet mere fokus på indvoldsparasitter og ormemiddelresistens. Mikroskopikurserne har givet fåreavlerne en hel anden tilgang til indvoldsparasitter og samtidig givet dem mulighed for at undersøge, om ormemidlet har virket efter hensigten. Mikroskopikurserne er blevet modtaget meget bedre end forventet ved projektstart.

Slagtekroppen kom i fokus sammen med Margrethe Therkildsen, Lektor ved Aarhus Universitet, spændende foredrag, og vi har fået et samarbejde i gang med slagterhusene med slagtehusfolderen om leverikter – den er blevet vældig godt modtaget af slagteridyrlægerne.

Det væsentligste er dog det samarbejde, vi har fået i gang på tværs af fagområderne mellem konsulenter, forskere og dyrlæger.

Gennemførelsen af staldskoler har været et meget effektivt middel til at opnå viden og færdigheder blandt kollegaer. Gruppeundervisningen gennem staldskolerne er gode til at danne netværk, som også kan række ud over projektperioden. Staldskolen har også været med til at definere mere specifikke områder, man som fåreholder gerne ville opnå mere viden om. Dermed kommer en positiv spiral i gang, hvor ny viden genererer mere ny viden. Projektet har været i kontakt med fåreholdere, som ikke har tradition for at søge rådgivning. Det har givet fåreholderne en bedre forståelse for, hvor man kan søge rådgivning.

Inspirationen fra udenlandske forskere og kollegaer har været med til at højne viden og brug af ny viden både for producenter, mentorer, dyrlæger og konsulenter. Udenlandsturene har givet ny viden om andre produktionsmetoder, indsigt i best practis i andre lande, nyeste forskning inden for fodring og management. Undervisningen har højnet viden inden for økologisk fårehold, og gennem gårdbutikkerne er der set anderledes varierede udbud af opskæringer samt forarbejde varer, som vil være med til at påvirke slagtehusene, så afsætningen til foodservice, dagligvarehandel og grossisterne forhåbentlig vil give et større, stabilt og varieret udbud af lammekød. Der er set en øget interesse for at lægge om til økologisk drift med fårehold.

Vi har givet den viden om dyr på naturarealer, vi har videre, men mangler konkret viden om hvordan, man får lavet et kvalitetsprodukt på naturarealer i Easy care system, og hvordan man ved ny teknologi kan optimere denne del af produktionen.

Undervisningsmaterialer

Her finder du præsentationerne fra de forskellige uddannelsesforløb i projektet

Undervisningsvideoer

Håndtering af får ved klov-klipning
Landmand og fåreklipper, Kenneth Storm Klausen, viser, hvordan du håndterer et får, så det bliver muligt at komme til at klippe dets klove.
 
Klipning af klove
Landmand og fåreklipper, Kenneth Storm Klausen, viser hvordan du klipper klovene på et får.

Klipning af får
Landmand og fåreklipper, Kenneth Storm Klausen, viser teknik til klipning af får.
 
Tilførsel af ormekur
Dyrelæge, Randi Worm, viser, hvordan du giver ormekur til et lam.

Informationsfoldere

Projektdeltagere

 • Margrethe Therkildsen, Lektor ved Aarhus Universitet - Institut for Fødevarer
 • Ole Thøgersen, slagter - Thøgersen slagter
 • Richard Andersen, fåreavler
 • Lisbeth Færch Gjerulff, fåreavler
 • Lone Prisak, landmand
 • Inga Stamphøj, dyrlæge
 • Randi Worm, dyrlæge

Projektbeskrivelse

Formål

Projektets formål er at uddanne fåre- og gedeproducenter samt forarbejdere af produkter af får, lam og geder i økologiske produktionsvilkår - fra produktion i stalden til afsætningsegnede kød- og mælkeprodukter.

Forventet effekt

 • Tiltrængt og fælles boost til økologisk produktion af får og geder
 • 5-700 økologiske fåreavlere (nuværende og nye) får ny faglig viden og inspiration
 • Professionel produktion af får, lam og geder med fokus på produktkvalitet, velfærd og økonomi
 • Flere naturarealer omlægges til økologi via mulighed for pleje og afgræsning af får
 • Flere konventionelle omlægger til økologi via forbedret afsætning, viden og økonomi
 • Stort, stabilt og varieret udbud af produkter af kød og specialiteter til butikker og grossister

Aktiviteter

Projektets konkrete mål omfatter undervisning og videnformidling om økologisk produktion på lokale møder, workshops, seminarer og ekskursioner. Undervisningen omfatter hele værdikæden. Undervisningen gennemføres i videst muligt omfang i forbindelse med fåre- og gedeproducenternes foreningsmøder, da målgruppen typisk er deltidslandmænd, som kan have svært ved at finde tid til efteruddannelse.

Undervisningen omfatter fx. information om:

 • Optimalt racevalg i den økologiske produktion
 • Produktionsforhold på stald og i mark (grovfoder, tilskudsfoder, produktionskoncepter, økonomi)
 • Dyrevelfærd, sundhed og sygdomme (økologiske behandlingsformer, sygdomsforebyggelse)
 • Økologisk naturforvaltning med får, lam og geder (ekstensive arealer, randzoner, speciel natur)
 • Optimal kødkvalitet og opskæringsmuligheder (huldvurdering, optimal slagtning, udskæringer)
 • Mælkeproduktion af får og geder (produktions- og afsætningsvilkår af mejeriprodukter)
 • Afsætningsvilkår - til økologisk foodservice, dagligvarehandel og direkte afsætning.

Projektperiode november 2013 - juli 2015

 

Projektet er finansieret af:

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne