Alternative strategier i økologisk frugtproduktion

På baggrund af tilgængelig viden i Europa er der opbygget nogle lovende strategier, der kan bruges overfor skadedyr i økologisk frugtproduktion. Disse strategier kan også bruges i konventionel produktion af kernefrugt.

Strategierne er blevet demonstreret i 4 demonstrationsplantager. Flere af strategierne har haft meget positiv virkning overfor skadevolderne. Det tyder på, at det er lettere at få biologisk bekæmpelse til at fungere i en økologisk plantage frem for en konventionel plantage, da de sprøjtemidler, der bruges i konventionelle plantager, skader nyttedyrene.
I projektet er der arbejdet med at udvikle de økologiske dyrkningsteknikker samt orienteret om markedsmekanismer og udarbejdet forslag, der kan fremme salget af økologisk frugt.
Projektet har bidraget til en mere miljøvenlig dansk produktion af frugt ved at udvikle, demonstrere og implementere økologiske dyrkningsteknikker.

Der er etableret demonstrationer hos udvalgte avlere.

Demonstrationerne har taget udgangspunkt i alternative økologiske produktionsstrategier, hvorefter der er blevet udarbejdet dyrkningsanvisninger og skriftlig information baseret på projektets erfaringer.

Nedenstående viser en oversigt over de økologiske strategier, der er blevet gennemført hos de 4 økologiske frugtavlere.

Oversigt over demonstrationer i projektets 1. del

Problem

Metode til løsning

Dokumentation af effekt

Vært

Æblevikler

Madex

(selektiv virus, der kun angriber larver af æbleviklere)

Visuelbedømmelse og opgørelse af skader på frugt, fra de forskellige parceller

Laust Jensen

Spindemider

Udsætning af Rovmider i filtbånd sidst i maj

Bedømmelse af spindemidepopulationen

og rovmidepopulationen.

ved visuel vurdering.

Poul Rytter

Pærebladlopper

Udsætning af

Rovtæger i plantagen

Visuel bedømmelse af angrebet på træerne og beskadigede frugter

Laust Jensen

Skurv/meldug

Svovl behandling

Visuel registrering af skurv/meldugangreb på

frugter og blade

Dorte Straarup

Skurv/meldug

Svovl behandling

Visuel registrering af skurv/meldugangreb på

frugter og blade.

Henning Bæk

Elektronisk varsling overfor

skurv

RimPro (varsling via klimadata, indsamles med elektronisk sensor)

Visuel registrering af skurv/meldugangreb på

frugter og blade.

Dorte Straarup

Elektronisk varsling overfor

æblevikler(Cydia Pomonella)

RimPro(elektronisk varslingssystem)

Visuelbedømmelse og opgørelse af skader på frugt, fra de forskellige parceller

Henning Bæk

Madex

Demonstrationerne har vist, at Madex fungerer rimeligt overfor æblevikleren.

Spindemider

Det lykkedes at opbygge en god population af rovmider i en af demo-plantagerne, og dermed lykkedes det at få balance i spindemiderne, inden de nåede at gøre skade - en klar succes. Rovmiderne blev fundet i en gammel del af plantagen og grene (med rovmider) derfra blev sat ud i plantagen.

Pærebladlopper

Rovtægerne kunne kontrollere bladlopperne i en vis udstrækning, men effekten var ikke helt så god som for spindemiderne. Det formodes, at vejrforhold og tidspunkt for udsætning har stor betydning for, om rovtægerne bliver mange nok til, at de kan holde populationen af bladlopper under kontrol.

Svovl

Det er tydeligt, at svovl virker godt overfor skurv. Mod meldug er virkningen ikke så overbevisende.

Rimpro

Varslingssystemet Rimpro er rigtig godt til at forudsige, hvornår der kommer angreb af skurv. I forbindelse med æblevikleren er der endnu nogle justeringer, der skal til, inden det fungerer optimalt.

De indsamlede erfaringer er blevet indarbejdet i de økologiske dyrkningsvejledninger der ligger her.

Den økologiske ERFA gruppe er blevet introduceret til demonstrationerne, og de har ved selvsyn kunne se hvilken effekt der har været ud i plantagen af de økologiske strategier.

Først og fremmest er projektet blevet formidlet ved, at GartneriRådgivningens økologiske ERFA gruppe indenfor kernefrugt er blevet vist rundt i alle demo-plantager. Her har de ved selvsyn haft mulighed for at vurdere resultatet af de udførte demonstrationer.

Der har desuden været holdt åbent hus i demonstrationsplantagerne, og projektet er blevet omtalt på temadag for økologiske frugt og grøntavlere.

Projektet har bidraget til styrkelse af konkurrenceevnen og til reduktion af pesticidbehandlingsindekset, idet  flere økologiske avlere er gået i gang med at dyrke frugt. Samtidig er flere konventionelle avlere blevet bevidste om, hvordan de økologiske strategier fungerer.

Antallet af økologiske frugtavlere er steget. Ved indgangen til 2009 var der således tilmeldt 18 til den økologiske erfa gruppe, hvilket er en stigning på 5-6 avlere, en stigning på ca. 30 %.

Det er også positivt, at flere store konventionelle frugtavlere udtrykker interesse for at deltage i den økologiske erfa-gruppe.

Konkret har projektet bidraget til:

  • en større dyrkningssikkerhed i økologisk frugtproduktion
  • at udvikle en mere miljøvenlig dansk frugtproduktion.
  • at styrke konkurrenceevnen gennem større dyrkningssikkerhed og bedre kvalitet i økologisk frugtdyrkning.
  • fremtidssikring af produktionen af kernefrugt i Danmark.
  • at flere konventionelle avlere er blevet interesseret i økologisk produktion, og dermed er potentialet for en større økologisk produktion skabt.
  • reducerer forbruget af pesticider.

Læs

 

Projektperiode: 1. januar 2008 - 1. marts 2009.

Projektet er gennmført med støtte fra Promilleafgiftsfonden for frugt- og gartneriproduter