Demonstration af basisstoffer, lavrisikostoffer og biologiske midler til økologisk frugtproduktion

Projektets formål er at demonstrere basisstoffer, lavrisikostoffer og biologiske midler til brug i økologisk frugtproduktion.

Ideen bag projektet er at demonstrere effekten af basisstoffer, lavrisikostoffer og biologiske midler, som forventes at blive godkendt til brug i økologisk produktion i nærmeste fremtid.

Økologisk frugtavl i Danmark har hårdt brug for at få adgang til nogle hjælpe- og basisstoffer, der kan være med til at skabe en større dyrkningssikkerhed for de økologiske frugtavlere. De økologiske frugtavleres største udfordring er, at dyrkningssikkerheden er for lille, samt at der er ulige konkurrencevilkår i forhold til udlandet, idet disse hjælpe- og basisstoffer i vid udstrækning anvendes i udlandet.

De konventionelle avlere vil også have stor gavn af de demonstrationer, der gennemføres, da der indenfor den konventionelle branche er meget stor interesse for at minimere forbruget af pesticider samt at undgå forekomsten af pesticidrester i frugten. Derfor arbejder den konventionelle branche med sprøjtestrategier, hvor de anvender almindelige pesticider indtil efter blomstring og derefter undgår at sprøjte med de midler, der giver rester. Dvs. disse hjælpe- og basisstoffer og biologiske midler, som skal demonstreres i projektet, vil være brugbare for de konventionelle avlere, i den periode hvor de ikke sprøjter med andre midler.

I projektet ønskes følgende demonstreret:

1. Paraffinolie

2. Kalisæbe eller insektsæbe

3. Boniprotect mod lagersygdomme (Borregaard BioPlant)

4. Spruzit ECO koncentrat (NEU 1161 I) (Ecostyle)

5. Kaliumbicarbonat (Brøste kali 39, Vitisan, Omni Protect, Armicarb)

6. Capex, virus mod frugtskrælvikler (Borregaard BioPlant)

7. Enzicur mod meldug (Borregaard BioPlant)

For at midlerne kan anvendes i økologisk frugtproduktion i Danmark kræves det, at midlet er lovliggjort i forhold til 2 lovsæt. Midlet skal både være godkendt i forhold til økologiforordningen og i forhold til miljølovgivningen.

Som opstart på projektet ansøges forsøgstilladelse hos Miljøstyrelsen. Normalt giver Miljøstyrelsen forsøgstilladelser til at afprøve midler på nærmere definerede betingelser.

Projektets indhold

Projektet skal demonstrere midler mod forskellige skadegørere, dels gerne demonstrere en specifik plan for forebyggelse af angreb af henholdsvis insekter, meldug/skurv og lagersygdomme.

Udbyttet af projektet:

Projektet er med til at sikre, at vi kan udbygge produktionen af økologisk frugt i Danmark, og dermed sikre de arbejdspladser, der har tilknytning til økologisk frugtproduktion.

Projektperiode: januar 2010 - december 2010.

Du kan se den fulde projektbeskrivelse her

 

Projektet ser støttet økonomisk af Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri